Multifunctionele Accommodatie Hapert

op .

Door Hugo Maas, raadslid PRO5, lid Commissie Inwoners

In Hapert ligt voor de gemeente een prachtige kans: een accommodatie met een gemeenschapshuisfunctie, basisonderwijs, kinderopvang, bibliotheek, een dienstencentrum en nog veel meer, onder één dak. Met recht draagt dit langlopend project dan ook de titel ´Multifunctionele Accommodatie Hapert´.

Nieuwsbrief 9 HugoOpbrengsten

We beseffen dat dit project een grote investering vergt. We gaan er vanuit dat het College, onder andere door de inzet van het inmiddels beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet, een juist traject zal doorlopen. Financiële overschrijdingen of ander mismanagement is dan niet aan de orde.

Het flinke, financiële plaatje kunnen we relativeren door de vergelijking te maken met wat de aparte instandhouding kost van verschillende voorzieningen die straks in de MFA ondergebracht worden. Daarbij komt dat de maatschappelijke meerwaarde die dit project biedt, het financiële plaatje een stuk aantrekkelijker maakt.

Wat ons betreft dus een investering waar op de lange termijn heel veel winst uit te behalen valt. Niet alleen uitgedrukt in euro´s, maar vooral in maatschappelijke waarden, betrokkenheid en leefbaarheid.

Referendum

ja-neeVerschillende partijen in Bladel durfden, geen keuze te maken. De inhoud van het plan werd op onverklaarbare wijze los gekoppeld van de bijbehorende financiën. Wij zien geen heil in een raadgevend referendum waarin alle burgers ja of nee kunnen zeggen tegen het kostenplaatje, zonder volledige inhoudelijke kennis van zaken. Terwijl raadsleden als gekozen vertegenwoordigers van alle Bladelse burgers weloverwogen een keuze kunnen maken, door het lezen van stapels onderzoeken en onderbouwing. Tijdens de verkiezingen stond de MFA hoog op de politieke agenda. De kiezers hebben ook daar hun stem op uitgebracht.

PRO5 staat voor haar programma, staat voor haar achterban en staat voor haar kiezers. Ontmoeten, verbinden en investeren in mensen zijn onze drie grootste peilers en we zien in de MFA een prachtige combinatie van die drie.

Hugo Maas