Johan Kraaijvanger

Johan-Kraaijvanger

Naam Johan Kraaijvanger
Leeftijd 53
Woonplaats Bladel
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-12199212

Het 1e schaap!

Hallo, ik ben Johan Kraaijvanger. Veel mensen kennen mij van de periode 1993-2005 toen ik Café de Kraai in Bladel exploiteerde. Ik ben het grootste gedeelte van mijn leven actief betrokken geweest in de Bladelse gemeenschap, in de ondernemersvereniging, huurdersvereniging, het Totaalfestival, PvdA Bladel, etc.

Niet alleen mondiaal staan we voor grote keuzes denk aan de klimaatverandering, financiële chaos, energie problematiek, voedsel te kort, armoede etc. Ook op gemeentelijk en regionaal niveau staan we voor grote en nieuwe uitdagingen ouderenzorg, jeugdzorg, intensieve veehouderij, sociale uitsluiting voor steeds meer dorpsgenoten, etc.

Waarom ik denk dat pro5 in ieder geval lokaal en regionaal een verschil kan maken kan ik het best beschrijven aan de hand van een metafoor. Iedereen kent de uitdrukking "als het eerste schaap over de brug is volgt de rest." We staan in veel gevallen met zijn allen aan een kant van die brug vol met ideeën en initiatieven. Wachten tot iemand de oversteek durft te maken en bang zijn dat de brug het niet houd, terwijl de fundering van die brug steeds meer weg gespoeld wordt en het dus voortdurend gevaarlijker wordt om de andere kant te bereiken.

Pro5 kan en wil het eerste schaap zijn dat die brug over gaat en zal zoveel mogelijk mensen inspireren en motiveren dat ook te doen. Dat dit niet kan zonder soms natte voeten te halen is duidelijk. Maar liever natte voeten dan kopje onder lijkt mij.

Johan Wouters

Johan-Wouters

Naam Johan Wouters
Leeftijd 49
Woonplaats Bladel
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  

Een schone leefomgeving voor iedereen.

Hallo, ik ben Johan Wouters en ik woon in Bladel. Ik vind het belangrijk dat we in een schone leefomgeving kunnen wonen en ik wil me daar graag voor inzetten. Ik ben er achter gekomen dat je meer bereikt, als je samen werkt bij het zoeken naar oplossingen. Daarom heb ik me aangesloten bij PRO5.

Ik maak me ernstig zorgen over de ontwikkelingen met betrekking tot de megastallen, omdat die de gezondheid van ons allen negatief beïnvloeden en het landschap verpesten. Concreet vind ik bijvoorbeeld dat de odeurnorm 0.1 ou voor de gehele gemeente moet gelden.

Een ander punt dat ik belangrijk vind is handhaving. Als er overlast ontstaat doordat de luchtkwaliteit te slecht wordt, door bijvoorbeeld het stoken van een kachel, moet de veroorzaker er direct op aangesproken worden en gezamenlijk met de milieuwachter het probleem in zeer korte termijn oplossen. PRO5 staat voor het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Daarna moet er wel gehandhaafd worden!

Ook staat bij mij zorg hoog in het vaandel, met name de ouderen en de hulpbehoevende mogen niet de dupe worden van de aankomende bezuinigingen.
Samen met PRO5 hoop ik hier aan te kunnen bijdragen.

Ben Maas

Ben-Maas

Naam Ben Maas
Leeftijd 50
Woonplaats Netersel
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-81138215

Samen Werken !

Begonnen in de dorpsraad van Netersel ben ik nu raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Bladel. Het doet me goed dat de PvdA samen met GL aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van PRO5. Binnen PRO5 wil ik mij sterk inzetten voor:

Een krachtig bestuur
De gemeenteraad moet samen met de wethouders een modern professioneel bestuur zijn, dat leiding en sturing geeft aan de ambtelijke organisatie. Die in deze moeilijke tijden de dialoog aangaat met de inwoners op basis van een open blik. PRO5 heeft een sterk team van kandidaten die voor daadkracht en vernieuwing zorgen.

Een PvdA geluid binnen PRO5
Na 12 jaar raadslid te zijn geweest voor de PvdA in Bladel wil ik binnen PRO5 graag de stem van de PvdA laten horen en aansluiten bij de landelijke thema's als werk, wonen en zorg.
Ik geef mezelf de opdracht om de woorden: Samen Sterk en Sociaal te bewaken en te stimuleren.

Moderne democratie
Eens in de vier jaar kunnen burgers hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. Maar een politieke partij moet steeds op zoek zijn naar de burger. Dorpsraden, georganiseerd urgeroverleg, buurtverenigingen, bewonersoverleg, burgerinitiatieven spelen hierbij een belangrijke rol.

Samenwerking – fusie binnen de 5 Kempengemeenten
Het op duurzame wijze vorm geven aan de toekomst van de Kempen is een uitdaging van formaat. Op dit moment zijn er te veel samenwerkingsvormen zodat de structuur en de verantwoordelijkheden te ingewikkeld wordt. Samenwerking op deze manier kan alleen maar als het doel is om binnen de (5) Kempengemeenten te komen tot 1 Kempengemeente.

Werken Werken en Werken
Werk is een belangrijke manier om mee te doen, een bijdrage te leveren en te voorzien in je eigen levensonderhoud en dat van je kinderen. PRO5 moet bewustwording creëren bij bedrijven dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. PRO 5 moet zich sterk inzetten voor mensen die door een arbeidsbeperking minder makkelijk aan werk komen.

Henriet van Balkom

henriet-van-balkom

Naam Henriet van Balkom
Leeftijd 46
Woonplaats Bladel
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  

Lokaal belang

Enkele jaren geleden bevond ik me in de commissie 'Inwoners' die vragend en adviserend mocht optreden t.a.v. de gemeenteraad. Op die manier trachtte ik mijn betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid en mijn stem te laten horen. Daarna ben ik me gaan beseffen dat landelijke politiek en lokale belangen lang niet altijd dezelfde kleur vragen.
Ik zocht daarom graag aansluiting bij Pro5 omdat ik dáárin de kleuren terug vond die ik altijd al bij mij vond passen.

Sociaal en Duurzaam, vind ik belangrijke begrippen. Ik ervaar een verantwoordelijkheid om sociaal te leven met zowel de mensen om me heen als de natuur / de wereld waarin ik leef. Sociaal betekent voor mij dat ik sneeuw ruim voor mijn buren. Ik informeer bij de voedselbank of ze de boeken die mijn kinderen niet meer lezen, kunnen gebruiken voor de gezinnen die ze helpen. Daarmee komen sociaal en duurzaam bij elkaar. Herkent u het dat er soms te weinig uren in een dag lijken te zitten om werk, kinderen, huis tuin en keukenactiviteiten, ouders en familie te combineren? Hoe makkelijk het is om gewoon te kopen wat je denkt nodig te hebben en dat de zolder en garage steeds voller worden en de tijd lijkt te ontbreken om het op te ruimen terwijl jij daar vast een boel (ongebruikte) spullen hebt waar een ander blij mee zou zijn?

Ik zou graag een kringloopwinkel in Bladel zien waar mensen met én zonder een beperking kunnen werken. De normen t.a.v. arbeid en productie worden alsmaar hoger en steeds meer mensen vallen buiten de boot, zeker in de huidige economische omstandigheden. Ik hoop dat mensen hun gedachten laten gaan hierover en initiatieven tot stand kunnen komen die werkelijk iets betekenen voor de mensen in onze gemeente. Laten we het sámen doen.

Pieter Pijnenburg

Pieter-Pijnenburg

Naam Pieter Pijnenburg
Leeftijd 45
Woonplaats Bladel
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  

Hé Piet, goadde gè de politiek in?

Deze vraag werd me afgelopen tijd meerdere malen gesteld. En het antwoord is ja natuurlijk, anders had ik niet op deze lijst gestaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat ik het "allemaal" wel eens van dichterbij wil meemaken. Wat dat "allemaal" is, en hoe ik hiertoe kom, zal ik uitleggen.

Toen ik vorig jaar Joan Veldhuizen vroeg over de initiatieven van PVDA en Groen Links om een nieuwe partij op te richten, raakten we verder in gesprek. In mijn optiek was het niet meer dan een samenvoeging bedoeld als 1+1=3. Maar naast duurzaamheid, en de sociale aspecten, is het denken in lokale gedachten één van de redenen die mij erg aansprak. Want eerlijk gezegd had ik nooit iets met politiek. Maar wel des te meer met hoe het ons vergaat. Hier en nu, en in de toekomst. Met mijn 45 jaar sta ik midden in het leven. Samen met Danielle en onze drie dochters wonen we in Bladel vlakbij basisschool "De Toermalijn". En met vast werk op het PiusX-College denken we het goed voor elkaar te hebben.

Maar hoe gaan we dat zo houden? Daarbij dacht ik niet langer aan de zijlijn mee te willen kijken. Ik wil graag meedenken in oplossingen. Een steentje bijdragen om het in onze gemeente zo leefbaar mogelijk te houden.

Velen gedachten die bij mij opspelen. Twee wil ik met je delen. Eigenlijk nog veel meer, maar anders wordt dit stukje veel te lang.

Ons mam woont nu op Huize Kempenland. Hoe is de zorg daar geregeld? Hoe lang zal dit nog blijven bestaan? Wat kunnen we leren van mooie voorbeelden als in Hapert, Hoogeloon en Casteren?
Hoe kunnen we verbindingen leggen, zodat we met zijn allen ervoor zorgen dat het later ook nog goed geregeld is. De kracht zit hem in samenwerking en innovatie! Een digitaal consult bij de huisarts is straks heel gewoon.

Ons Floor, Sophie en Pleun gaan naar de basisschool. Welke voorzieningen zijn er straks voor de jeugd? Wat kunnen onze ervaringen, gemixt met de nieuwe inzichten van de (oudere) jeugd, bijdragen aan de sociale toekomst van onze kinderen.
Wat is er belangrijk voor de jeugd van tegenwoordig? In vele opzichten overal gelijk, maar zeker per dorp ook anders. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zo zijn verhaal en vragen heeft.

Maar wat en hoe? Vertel het me alsjeblieft. Ik luister en sta open voor nieuwe ideeën. We zullen het samen moeten doen. Ik zorg voor de verbindingen. Zonder poespas en in gewone mensentaal.

Paul Maas

paul-maas

Naam Paul Maas
Leeftijd 59
Woonplaats Hapert
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  

De kracht van PRO5.

Mijn naam is Paul Maas. 59 jaar geleden geboren in een Hulsels boerengezin; vader van 3 kinderen; woon in Hapert; werk sinds 3 jaar als afdelingsmanager bij het Rode Kruis Eindhoven. Ik heb ruime werkervaring in het sociale domein; met jongeren; met ouderen; met vluchtelingen en asielzoekers; met het wonen in wijken en buurten; in de sport. Zowel vanuit de invalshoek van de (gemeentelijke) overheid als vanuit het uitvoerende veldwerk.

Mijn hart ligt bij mensen die het niet vanzelfsprekend gemakkelijk hebben in het leven. Voor hen
zet ik mij al mijn hele leven in. Ik ben al vanaf mijn tienertijd zeer actief in uiteenlopend vrijwilligerswerk. En de laatste 20 jaren ook binnen de PvdA Lokaal Bladel, niet als raadslid in de gemeenteraad, maar ondersteunend op de achtergrond en als bestuurslid van de afdeling.

Ik gelóóf in de kracht van PRO5, omdat daarin de waarden gebundeld worden die voor mij belangrijk zijn: solidair zijn met en concreet ondersteunend zijn aan mensen in moeilijkheden; NU werken aan een duurzame toekomst voor ons en komende generaties; de handen ineenslaan om ongewenste situaties aan te pakken; met maatwerk per situatie en per kern. Kortom: samen werken aan een menselijke, warme, humane samenleving waarin er plaats is voor iedereen!

Maak PRO5 sterk – des te krachtiger kunnen wij hiermee aan de slag.

Ingrid van Bezouw

Ingrid-van-Bezouw

Naam Ingrid van Bezouw
Leeftijd 55
Woonplaats Bladel
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  

PRO5 voor mens, dier en milieu!

Ik ben Ingrid van Bezouw en lid van PRO5. Omdat ik vind dat dit de beste partij voor onze gemeente is. PRO5 komt op voor de waardigheid en het welzijn van mensen, dieren én de natuur/milieu. Alle drie, zijn belangrijk op zichzelf, maar beïnvloeden elkaar ook.
Een goed voorbeeld: We zitten in een agrarisch gebied waar we keuzes moeten maken, die zowel mens, dier en natuur/milieu aangaan, zowel op welzijns - als economisch niveau. Heel interessant en uitdagend. Ik denk dat PRO5 zeer veel kwaliteit heeft op dit gebied, beginnende met onze lijsttrekker.

Naast alle vormen van zorg voor mensen die dit nodig hebben, is het ook van belang dat de woon- en leefomstandigheden goed zijn. PRO5 wil in alle kernen het leefwelzijn bevorderen.

Ik vind het belangrijk dat er special aandacht gegeven wordt aan ouderen, hulpbehoevenden en jongelui. Deze groepen hebben een eigen benadering nodig. Het milieu en de natuur hebben ook alle aandacht nodig; Deze poot van het trio "mens / dier / natuur-milieu" is de oudste. Laten we dit vooral niet vergeten want de kennis van nu komt voort uit de kennis over/van het verleden. Daarom is ook op lokaal niveau belangrijk dat we de oudheid met al haar kennis gebruiken en met de archeologisch waardevolle gronden zorgvuldig omgaan. Een mooie link van oudheid naar cultuur is De Kabouterberg en het Koning Kyrië Avonturenpad in Hoogeloon.

Cultuur is er op allerlei niveaus: oud en nieuw, ontspannend en educatief, creatief enz. Het is belangrijk om dit politiek te steunen en zelfs te bevorderen.

En.....zo kan ik nog wel doorgaan. Ieder aspect van leven in waardigheid benaderen en hier zorg voor dragen: Daarom is mijn partij: PRO 5.

Nele van den Berg

NOPIC

Naam Nele van den Berg
Leeftijd 78
Woonplaats Hapert
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  

Nieuw politiek elan.

Naar eigen keuze enigszins op de achtergrond verkerend, zie ik nieuw politiek elan ontstaan, gevat in enkele krachtige slagwoorden en in nagestreefde uitwerking uiteengelegd in concrete doeleinden - hoe eenvoudiger, hoe beter - in de verwachting van een sterke vertegenwoordiging in Raad en Dagelijks Bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar.
Voortvarende aanpak, fris en jong enthousiasme, vertrouwen in elkaars capaciteit en creativiteit - zie daar de gunstige start van onze Pro 5 - beweging, waarvan de positieve uitstraling naar ik hoop zijn doorwerking mag vinden, als er straks zich moeilijke kwesties gaan voordoen in de dagelijkse uitoefening van het politieke handwerk.

In overleg en samenwerking zullen de parallelle idealen van Groen Links en Partij van de Arbeid kunnen worden gerealiseerd op zulk een wijze, dat vele inwoners van onze gemeente met recht en reden hun vertrouwen kunnen schenken aan deze nieuwe combinatie.

Nele van den Berg.

Rosemarie Vermeulen

Rosemarie-Vermeulen

Naam Rosemarie Vermeulen
Leeftijd 69
Woonplaats Bladel
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  

PRO5 Sociaal, solidair, duurzaam.

Mijn hele leven ben ik gefascineerd door de voortdurende ontwikkelingen die zich voor doen in de groei van mensen en de veranderingen in mijn omgeving. Die zijn zo verbazend divers en persoonlijk dat je nooit iedereen recht doet met eenzelfde maatregel. Als overheid kun je op hoofdlijnen grof iets regelen maar in de uitwerking moet het toegesneden worden op personen, groepen en speciale omstandigheden. Daarom ben ik blij met de specifieke aandacht en zorg voor onze 5 verschillende dorpen, waarvan de inwoners allemaal andere wensen en problemen hebben. Hier goed naar luisteren en wensen binnen de mogelijkheden op maat proberen te regelen doet recht aan de noden van mensen en zorgt voor kwaliteit van het Bladelse beleid. Bij PRO5 zie ik de inzet om zorgvuldig te kijken naar wat nodig is en dus maatwerk te leveren.

Tijdens mijn studie en in mijn werk heb ik met veel soorten mensen te maken gehad van jong tot oud, autochtoon en allochtoon, man, vrouw. Sinds 2004, hield ik me als ouderenadviseur, als lid van de Seniorenraad en nu nog als bestuurslid bij KBO Bladel (1250 leden), bezig met ouderen. Daar ben ik betrokken bij de werkgroep Scholing en Vorming. Daarnaast heb ik bij KBO Bladel het initiatief genomen om de eerste Zomerschool 50+ in de Kempen op te richten. Hierdoor oorbreken we de, voor een aantal ouderen, eenzame zomerperiode. Een eigen ontmoetingsruimte garanderen met dienstverlening blijft belangrijk voor kwaliteit van leven voor ouderen en ontlast hun kinderen. In een eerder stadium ben ik als bestuurslid betrokken geweest bij het Open Jongeren Centrum (de nieuwe) Pazzop. Ik vind nog steeds dat ook jongeren een duidelijke stem moeten hebben in de politiek en plaatselijke cultuur. Gelukkig is er ook een aantal jongeren actief lid van PRO5. Verder vond en vind ik het noodzakelijk dat ouders kunnen werken en hun kinderen een goede opvang hebben. Zowel van peuterspeelzaal De Woelige Hoek, als van Kinderdagverblijf De Paraplu, ben ik een van de oprichters.

Tot mijn pensionering heb ik bij ROC Eindhoven gewerkt als projectbegeleider/ondersteuner en als docent bij projecten voor vluchtelingen, gezinsherenigers en anderstaligen. Ik heb met veel verschillende culturen te maken gehad. Door deze werkervaring zie ik het belang van open en divers kijken. Niemand heeft de hele waarheid in pacht. Dus goed luisteren naar de ander levert veel moois op.

Waarom voor PRO5 gekozen?
Ik kan me vooral vinden in de open manier van denken. Niet strak binnen de partijpolitieke kaders maar fris en open kijken naar gedachten en ideeën die sociaal zijn, die solidariteit uitstralen met mensen die dat nodig hebben ook naar de nieuwe generaties en onze wereld: duurzaamheid dus.
Ik ben raadslid geweest voor de PvdA in Bladel. Ik heb dat toen met veel zorg gedaan maar ik had het meer openminded willen doen. Dat is de uitdaging van PRO5. Minder het spel, meer de goede wil van ons allen. Dat is mijn inzet en daar hoop ik op.

Frank van Meurs

frank-meurs

Naam Frank van Meurs
Leeftijd 31
Woonplaats Bladel
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  

PRObleem, dan een PRO-oplossing

Mijn naam is Frank van Meurs, 31 jaar en woonachtig in de dorpskern Bladel. Fanatiek hardloper en andere sportieve bezigheden zoals fietsen, duiken en zeilen. Na mijn studie Civiele techniek ben ik inmiddels al zeven jaar werkzaam bij de gemeente Veldhoven als projectrekker in de inrichting van het openbaar gebied. Bij uitstek een vakgebied waar iedereen een mening over heeft. Het is vervolgens aan mij om al die meningen samen te brengen tot één visie op het openbaar gebied. Daarbij rekening houdend met de 'kille' feiten en budgetten versus de gevoelens en wensen van de burger. Het succesvol en tijdig afronden van een project naar tevredenheid van de mensen die er gebruik van maken is dan niet veel anders als het politieke wereldje waarin PRO5 de eerste stappen wil gaan zetten.

In overleg met de burger, in samenwerking met andere partijen en met een positief kritische blik naar de toekomst van onze gemeente. Progressief, professioneel en pro actief wil ik en PRO5 zich inzetten om Bladel die groene, duurzame, sociale en (financieel) gezonde gemeente te maken. Om deze uitdaging de komende vier jaar aan te gaan hebben we een groep enthousiaste mensen verzameld. Variërend in leeftijd, ervaring en achtergrond, aanjagers of luisterend,
man of vrouw.

Arjan van der Hout

Arjan-van-der-Hout

Naam Arjan van der Hout
Leeftijd 56
Woonplaats Bergeijk
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  

Kopregel

Voorsteltekst