Verkiezingsprogramma

Jongeren

Wat jongeren belangrijk vinden, daar kom je alleen achter als je het aan ze zelf vraagt. Te vaak wordt er bedacht wat jongeren leuk vinden zonder ze er bij te betrekken. PRO5 wil dat daar verandering in komt.
PRO5 wil daarom:

  • Een jongerenbudget beschikbaar stellen per dorp. Jongeren kunnen dan zelf ideeën indienen die ze ook zelf willen uitvoeren. Het budget gaat in overleg met de gemeente naar het idee wat op het meeste draagvlak kan rekenen en ook snel concreet kan worden uitgevoerd.
  • Dat de gemeente twee keer per jaar naar het PiusX-College gaat om te horen wat de mening van jongeren is. Dat kan aan de hand van thema's en op allerlei manieren; zoals een raadsvergadering op school.
  • Een eigen webplek (op gemeentesite of zelfstandig) voor jongeren en meer gebruik van sociale media, om van jongeren te horen wat voor hen belangrijk is.