De wens om verder te gaan

op .

Vorige keer schreven wij over de nieuw ontstane politieke realiteit. Die politieke realiteit heeft ervoor gezorgd dat er een grens gesteld wordt aan de groei van de intensieve veehouderij en de risico's die daarmee gepaard gaan.

Wij citeerden de vorige keer Loesje die zei dat een grens eigenlijk een wens is om verder te gaan. Dat doen we dan ook.

WANTED: TALENT!

op .

talent-wantedPolitiek doet ertoe!

In de gemeentepolitiek gaat het om nemen van besluiten die het best zijn voor de gemeenschap van alle dorpen en dus voor alle inwoners van Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel. Politiek gaat dan ook over jou en dus is het absoluut niet saai!

Nieuwe politieke realiteit in Bladel

op .

De afgelopen twee weken is er veel gebeurd in politiek Bladel. De kranten stonden er bol van en ook politieke partijen schreven erover in de krant en op sociale media. Wij leggen graag uit welke keuzes wij als PRO5 maakten.

Gemeenteraad besluit

Al eerder schreven wij in de PC55 en op onze website dat een meerderheid van de raad ingestemd had met het PRO5 voorstel om gezondheid op één te zetten en dus een grens te stellen aan de uitbreiding van de intensieve veehouderijen. Ook schreven we dat PRO5 nog steeds een groot voorstander is van de MFA Hapert, maar dat we ingestemd hebben met meer onderzoek naar verlaging van de kosten en dat het besluit voor een MFA in Hapert pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 definitief zal worden genomen. Beide stukken zijn terug te lezen op deze website.

Meerderheid raad stemt in met PRO5-voorstel: Gezondheid op EEN!

op .

muddy-pigOp 11 mei heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van PRO5 om de gezondheidsrisico's die een relatie hebben met veehouderijen, zo veel mogelijk te beperken. Daarmee is het voorstel dus aangenomen! Na een lange en intensieve periode voor onze partij zijn wij uiteraard zeer tevreden over deze uitkomst.

Wat ging er aan vooraf?

In 2013 heeft de gemeenteraad in de plattelandsnota de ambitie vastgelegd om negatieve effecten door intensieve veehouderij te beperken. De raad heeft toen ook vastgelegd welke maatregelen er genomen moeten worden om die ambitie te bereiken. Met het het RIVM-onderzoek, waar een relatie gelegd werd tussen gezondheidsrisico's en veehouderijen, werden wij gesterkt in onze missie om gezondheid op één te laten staan.

Ondersteuning motie 'Heroverweging Besluit Bouw MFA'

op .

In het dossier van de MFA heeft PRO5 steeds stellig haar standpunt ingenomen.Gebaseerd op de uitgangspunten zoals die onze overtuiging kenmerken:

  • Altijd leggen we de focus op het investeren in mensen. Vooral door het mogelijk
  • maken van ontmoetingen.
  • Het centraliseren van allerlei voorzieningen creëert een geheel dat veel meer is dan de som der delen.
  • In het meerjarenperspectief hebben we nu een unieke kans waarin we de huidige verouderde ontmoetingsplekken in Hapert nieuwe allure kunnen geven én het monumentale kerkgebouw voor de gemeenschap kunnen behouden.
  • De maatschappelijke meerwaarde die wij in dit project voorzien zijn voor ons niet in harde euro's uit te drukken.