PRO5 investeert in mensen door in te stemmen met nieuw sociaal hart voor Hapert

op .

Door Hugo Maas, raadslid PRO5, lid Commissie Inwoners

loesje-waaromPRO5 heeft bij de oprichting van de partij gekozen voor drie belangrijke uitgangspunten: sociaal, solidair en duurzaam. Bij de keuzes die wij maken in de gemeenteraad is dat medebepalend voor de richting die wij kiezen. Daarnaast gebruiken we natuurlijk gewoon ons gezond verstand, luisteren we naar inwoners en lezen we de voorstellen goed. Zo proberen we steeds tot een afgewogen besluit te komen.

Afgelopen donderdag namen de raadsleden een besluit over de ontwikkeling van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Kerstgedachte

op .

Ingebracht door Jan Evers, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ

Deze tekst in 1692 gevonden in de oude kerk van Baltimore is nu nog steeds van kracht.

desiderata

Desiderata

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Biologische landbouw

op .

Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ

biologischAfgelopen raadsvergadering hebben we weer uitgebreid gesproken over het Plattelandsbeleid in de gemeente Bladel. Meestal beperkt de discussie tot de intensieve veehouderijen. Het is zeker zo interessant om ook naar andere ontwikkelingen te kijken binnen de voedselproductie.

PRO5 is voorstander van kleinschalige ontwikkelingen waarin de nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Wij gaan voor meer lokaal geproduceerd voedsel en meer aandacht voor biologische landbouw.
De gemeente heeft echter maar weinig instrumenten. De ontwikkelingen zijn sterk afhankelijk van de keuzes van de producenten en de consumenten.

Voorzichtig geboden bij nieuw plattelandsbeleid

op .

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

veehouderijOntwikkelruimte voor intensieve veehouderijen en gezondheidsrisico's stonden afgelopen raadsvergadering centraal. Het college heeft ons 11 keuzes voorgelegd, die samen moeten leiden tot nieuw plattelandsbeleid. Een aantal van deze keuzes gingen over de intensieve veehouderij. Voor PRO5 is dat een belangrijk onderwerp, zeker gezien het feit dat onlangs meer bekend is geworden over de relatie tussen veehouderij en gezondheid.

Algemene beschouwingen PRO5

op .

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

Gezonde financiële huishouding

wereldPRO5 wil beginnen met te benadrukken dat wij zeer tevreden zijn met het feit dat onze gemeente een gezonde financiële huishouding heeft, die rust brengt in de begroting en ons in staat stelt keuzes te maken. Met name het gegeven dat vanuit stabiliteit nieuwe ambities ingevuld kunnen worden en eventuele tegenvallers opgevangen kunnen worden vinden, vinden wij een compliment waard aan het college en de organisatie.

MFA Hapert nieuwe kansen voor ontmoeten

2017 wordt een belangrijk jaar in vele opzichten. Het is het laatste jaar waarin de opdrachten die in het raadsprogramma zijn vastgelegd, tot uitvoering kunnen komen. Het is het jaar waarin er een begin gemaakt wordt met een flinke investering in de MFA Hapert om mogelijk te maken dat mensen nog meer dan voorheen, elkaar kunnen ontmoeten, verenigingen de ruimte krijgen, generaties met elkaar in contact komen, jong en oud zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een voorziening die wat kost maar waarvan het de verwachting is dat het maatschappelijk, financieel en ruimtelijk ook heel wat op gaat leveren voor de komende 40 jaar.