Hart voor zorg

op .

Door Jan Evers, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ

hartvoorzorgOp deze druilige zondagmorgen en met de derby Reuselsport Bladella in het vooruitzicht ga ik mijn overpeinzingen schrijven. Wat was het een hectische raadsvergadering afgelopen donderdag! Alhoewel ik hier zo mijn eigen gedachten over heb, ga ik hier geen tekst aan vuilmaken. Ik houd mij liever bezig met de inhoud.

Ervaringen uit de praktijk

Waar ik van de week echt vrolijk van werd, zijn de gesprekken die ik heb gevoerd met medewerkers, die de zorg aan huis leveren. Zowel de huishoudelijke als lichamelijke zorg. Ik heb gesproken met cliënten en familie die de zorg en ondersteuning ontvangen. Met beleidsmakers.

Den Herd toekomstbestendig

op .

 Door Hugo Maas, raadslid PRO5, lid Commissie Inwoners

denherd

Een van de agendapunten tijdens de laatste raadsvergadering was een besluit over de manier waarop den Herd toekomstbestendig gemaakt kon worden op de huidige plek. De voorbereiding op 'agendapunt Den Herd' in de laatste raadsvergadering was nog niet zo eenvoudig. De kaders van de discussie en het debat waren namelijk behoorlijk vervaagd, niet alleen door een alternatief voorstel dat last-minute ingebracht werd door een inspreker, maar ook door een ongebruikelijke voorbereiding in de commissievergadering en door een verwijtende discussiesfeer. We bespraken de 'Keuzenotitie gebouwlijke maatregelen Den Herd' en dat klinkt wellicht ingewikkeld of intelligent maar de openbare afwegingen gingen er allerminst intelligent aan toe.

PRO5-BRAINSTORM-BUS

op .

brainstormbusDoor Hugo Maas, raadslid PRO5, lid Commissie Inwoners

De volgende PRO5-nieuwsbrief staat alweer op je scherm. Dat betekent niets minder dan dat de politieke besluitvorming in Bladel onverminderd doorgaat én dat PRO5 zich daar met onverminderd enthousiasme voor in blijft zitten.

Andere boeg

Ik heb gemerkt dat we ons vaak laten leiden door 'de waan van de dag'. We reageren op wat er nu speelt, wat ons wordt voorgelegd en wat we zelf tegen komen. Dat is een klein beetje passief en daarom gooit PRO5 het nu over een andere boeg. Ons PROgramma is namelijk heel duidelijk! Er staat letterlijk geschreven; "Wat jongeren belangrijk vinden, daar kom je alleen achter als je het aan ze zelf vraagt. Te vaak wordt er bedacht wat jongeren leuk vinden zonder ze er bij te betrekken. PRO5 wil dat daar verandering in komt."

Hoe worden mensen ondersteund in onze gemeente?

op .

Door Joan Veldhuizen, wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden

Ambities voor komende vier jaar

De gemeenteraad heeft onlangs het nieuwe beleidskader maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Hierin wordt voor de komende vier jaar verteld wat de ambities van de gemeente op dit gebied zijn en volgens welke principes en uitgangspunten we werken. Ook geeft het beleidskader aan wat we al hebben bereikt en wat we nog willen realiseren. Uiteraard is hier niet genoeg ruimte om een totale samenvatting te geven van het vastgestelde stuk, maar ik wil toch graag wat belangrijke onderdelen met u delen.

Egyptische Poort anders bekeken

op .

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

egyptischepoortIn de vorige raadsperiode is het bestemmingsplan Egyptische Poort op het laatste moment niet door gegaan. Een aantal partijen trok hun goedkeuring in, nadat zij jaren het hele proces en de beleidskaders te hadden ondersteund. Dit had grote financiële gevolgen doordat projectontwikkelaar BN uitgekocht moest worden. Inmiddels is de politieke rust wedergekeerd en wordt er opnieuw gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Egyptische Poort.