Ondersteuning motie 'Heroverweging Besluit Bouw MFA'

op .

In het dossier van de MFA heeft PRO5 steeds stellig haar standpunt ingenomen.Gebaseerd op de uitgangspunten zoals die onze overtuiging kenmerken:

  • Altijd leggen we de focus op het investeren in mensen. Vooral door het mogelijk
  • maken van ontmoetingen.
  • Het centraliseren van allerlei voorzieningen creëert een geheel dat veel meer is dan de som der delen.
  • In het meerjarenperspectief hebben we nu een unieke kans waarin we de huidige verouderde ontmoetingsplekken in Hapert nieuwe allure kunnen geven én het monumentale kerkgebouw voor de gemeenschap kunnen behouden.
  • De maatschappelijke meerwaarde die wij in dit project voorzien zijn voor ons niet in harde euro's uit te drukken.

Bijeenkomst 6 mei

op .

PRO5 organiseert een bijeenkomst in het kader van de relatie tussen gezondheid en Intensieve Veehouderij.
Afgelopen weken heeft het handelen van PRO5 betreffende het dossier Intensieve Veehouderij namelijk op veel steun en aandacht mogen rekenen. In aanloop naar de besluitende gemeenteraadsvergadering op 11 mei a.s. bieden we iedereen graag de kans om op 6 mei a.s. met ons in gesprek te gaan over onze standpunten en keuzes. Onderaan dit bericht vind je alle praktische informatie over deze middag.

PRO5 vindt dat de grens bereikt is

op .

Afgelopen donderdag maakte PRO5 een bewuste keuze om gezondheid van onze inwoners blijvend op nummer 1 te zetten. Meer vee in nog grotere megastallen is onacceptabel en kan niet de oplossing zijn voor het inperken van gezondheidsrisico's.
Bron: PC55 - 29 maart 2017

Ontslag Joan Veldhuizen

op .

Op donderdag 23 maart heeft onze wethouder Joan Veldhuizen haar ontslag ingediend. Zij deed dit met pijn in het hart maar vanuit volle overtuiging. Het college van burgemeester en wethouders van Bladel heeft namelijk gekozen voor een richting die verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij toestaat.