pro5 groepsfoto

Den Herd toekomstbestendig

 Door Hugo Maas, raadslid PRO5, lid Commissie Inwoners

denherd

Een van de agendapunten tijdens de laatste raadsvergadering was een besluit over de manier waarop den Herd toekomstbestendig gemaakt kon worden op de huidige plek. De voorbereiding op 'agendapunt Den Herd' in de laatste raadsvergadering was nog niet zo eenvoudig. De kaders van de discussie en het debat waren namelijk behoorlijk vervaagd, niet alleen door een alternatief voorstel dat last-minute ingebracht werd door een inspreker, maar ook door een ongebruikelijke voorbereiding in de commissievergadering en door een verwijtende discussiesfeer. We bespraken de 'Keuzenotitie gebouwlijke maatregelen Den Herd' en dat klinkt wellicht ingewikkeld of intelligent maar de openbare afwegingen gingen er allerminst intelligent aan toe.

Ik zal mijn hand in eigen boezem steken als ik u vertel dat ik, na het sluiten van de vergadering, maar ook in de dagen daarna regelmatig het gevoel kreeg 'dat had ik moeten zeggen' en 'had ik daar maar aan gedacht'. Dat wijst op een gepassioneerde discussie aan de raadstafel waar het, zeker niet alleen voor mij, niet altijd makkelijk is om emoties te bedwingen en vanuit beleidsperspectief rationele afwegingen te maken.

Programma PRO5

Terug naar Den Herd, waar ons als PRO5 in het debat kiezersbedrog werd verweten. Het is waar: we hebben ons voor de verkiezingen niet uitgesproken tegen verplaatsing. We hebben de verwachting uitgesproken dat verplaatsing financieel haalbaar zou zijn. We hebben uitgesproken meer ruimte te willen voor verenigingen en een grotere eigen ruimte voor de KBO.

Want letterlijk schreven we in ons PROgramma:

"Gemeenschapshuis den Herd: uitbreiding op de huidige plek is niet mogelijk. Financieel is het volgens PRO5 haalbaar om den Herd meer naar het centrum te halen, eventueel in combinatie met (leegkomende ruimtes in) het gemeentehuis. Wij willen meer ruimte voor verenigingen en een grotere eigen ruimte voor de KBO."

Niet meer én niet minder. Toch steunen we nu het collegevoorstel om te gaan voor pdf'optie 3', want er is aangetoond dat uitbreiding van de bestaande gebouwen op de huidige locatie wél mogelijk is en dat aan alle wenselijke functies onderdak geboden kan worden. Eveneens spreekt het bestuur van Den Herd de voorkeur uit om niet te verplaatsen en datzelfde geldt voor het signaal dat we kregen van de KBO. Die in het nieuwe plan volop ontwikkelingsruimte hebben. Nog even los van het feit dat je – als je ervoor kiest om samen te werken in een coalitie – nooit 100% van je eigen punten kunt realiseren, vinden wij dat wij recht doen aan ons programma.

Ontmoeten

In hetzelfde PROgramma schreven we als een van onze kernwaarden het volgende:

"In alle dorpen zijn ontmoetingsplekken onmisbaar, zowel binnen als buiten. Waarom? Omdat daar gespeeld, geleerd, gezorgd, geflirt, gebiljart, gesport, gezongen, gedanst, muziek gemaakt, gegeten en gedronken wordt. En nog veel meer! Wij zetten ons in voor het behoud van voorzieningen zoals gemeenschapshuizen, steunpunten, bibliotheek, sportvelden en scholen omdat ontmoetingen tussen mensen bij ons voorop staan."

In deze nieuwsbrief lees je vaker over 'een plek om lief te hebben', Den Herd heeft al ruimschoots bewezen dat te zijn en krijgt nu de kans om dat te blijven en nog aantrekkelijk er te worden, want daar zijn de maatregelen ook op gericht! Deze PRO5 kernwaarde geeft ons ook alle energie om in de volgende raadsvergadering een waardige en gepassioneerde discussie over de MFA Hapert aan te gaan.

Hugo Maas
Raadslid

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart