pro5 groepsfoto

Ondersteuning motie 'Heroverweging Besluit Bouw MFA'

In het dossier van de MFA heeft PRO5 steeds stellig haar standpunt ingenomen. Gebaseerd op de uitgangspunten zoals die onze overtuiging kenmerken:

  • Altijd leggen we de focus op het investeren in mensen. Vooral door het mogelijk maken van ontmoetingen.
  • Het centraliseren van allerlei voorzieningen creëert een geheel dat veel meer is dan de som der delen.
  • In het meerjarenperspectief hebben we nu een unieke kans waarin we de huidige verouderde ontmoetingsplekken in Hapert nieuwe allure kunnen geven én het monumentale kerkgebouw voor de gemeenschap kunnen behouden.
  • De maatschappelijke meerwaarde die wij in dit project voorzien zijn voor ons niet in harde euro's uit te drukken.

Vanuit die laatste overtuiging hebben we in de afgelopen jaren het steeds stijgende prijskaartje, met de bijbehorende budgettaire lasten ondergeschikt gemaakt aan de inhoud waarvan we de grote voordelen steeds voorop hebben gesteld. Overigens in de aanhoudende overtuiging dat we daarmee een verantwoorde investering in de gemeenschap van Hapert gaan doen.

Gewijzigd politiek landschap

Onlangs heeft een ingrijpende verschuiving binnen het Bladels politieke landschap plaatsgevonden; onze Wethouder Joan Veldhuizen is afgetreden en PRO5 zegde het vertrouwen op in de coalitie. Hierdoor moest er gezocht worden naar nieuwe meerderheden in de Gemeenteraad.

De partijen waarmee PRO5 zich nu mee heeft kunnen verenigen, achten de geldelijke investering die geraamd staat voor de realisatie van de MFA echter niet verwantwoord.

Zowel de verschuiving, als het verschil van inzicht over de investering heeft ons als PRO5 niet alleen de kans, maar ook de plicht gegeven om onze prioriteiten heel helder te stellen.

In de afgelopen weken heeft u in onze persberichten, in de landelijke media, op borden langs de weg in de gemeente, tijdens onze informatiebijeenkomst en zelfs in de tweede kamer het standpunt van PRO5 kunnen horen. Gezondheid staat op één en dat betekent een gewijzigde vaststelling van de Omgevingsvisie 1.0 (zie ons ander artikel op onze website).
Het feit dat we dit kunnen realiseren, dankzij het akkoord met BT, VVD en BB betekent ook dat we de MFA 'letterlijk' niet op één kunnen zetten.

Zoektocht naar alternatieven

PRO5 heeft daarom ingestemd met een heroverweging van de MFA in Hapert.
Voor ons houdt deze heroverweging namelijk een verdere zoektocht naar alternatieven en kostenbesparingen in. PRO5 gaat uit van een gedegen onderzoek waarin de raad maar ook de inwoners een volledig en overzichtelijk inzicht krijgen in de status van het project, budgettaire lasten en de kredietopbouw.

Dat betekent wat ons betreft dus absoluut niet dat er geen of een hele sobere, uitgeklede variant van de MFA in Hapert komt. Het synergie voordeel van alle ontmoetingen op een locatie blijft sowieso overeind. De unieke kans in het meerjarenperspectief wordt naar de mening van PRO5 door de opdracht in deze motie ook niet beperkt of vermoeilijkt. Juist een goed overwogen variant met een zo groot mogelijk draagvlak is van het grootste belang om tot een succes te komen.

Nieuwe gemeenteraad in 2018

113

De uitgangspunten voor PRO5, ook op een later moment, zelfs in de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad in 2018, zullen gelijk blijven. We spreken de hoop uit dat de hernieuwde en uitgebreide financiële inzichten binnen de raad en de gemeenschap kunnen voorzien in draagvlak voor de variant zoals deze nu wordt uitgewerkt.

More about:

Nieuwsbrief

Vul hier je naam in om je aan te kunnen melden
Vul hier je achternaam in
We hebben je mailadres nodig om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. We geven je gegevens NIET aan derden!
Ongeldige invoer

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

PRO5 op Twitter

PRO5

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart