pro5 groepsfoto

Jeugdgezondheidszorg op één!

Gezondheid op 1!

Betekent meer dan alleen de discussie m.b.t. de intensieve veehouderij.

De decentralisatie jeugdzorg die de afgelopen jaren is doorgevoerd, is in onze gemeente vrij rustig verlopen mede dankzij de inspanningen van voormalig wethouder Joan Veldhuizen. Ouders en jeugdigen die binnen onze gemeente zorg hebben ontvangen beoordelen die zorg over het algemeen als goed. In tegenstelling tot sommige buurgemeenten is er in de gemeente Bladel vooralsnog geen sprake geweest van overschrijdingen van het budget.

Kwaliteit waarborgen

Dit betekent echter niet dat we de komende vier jaar achterover kunnen leunen. De jeugdzorg staat wel onder druk. Om de kwaliteit van de jeugdzorg ook voor de komende jaren te waarborgen is het belangrijk dat verschillende instanties zoals het CJGplus, het consultatiebureau, huisartsen, scholen en zorgaanbieders nog beter gaan samenwerken, zodat al in een vroeg stadium laagdrempelige hulp ingezet kan worden en tegelijkertijd specialistische zorg toegankelijk blijft voor situaties waarin intensieve hulp nodig is.

Preventie

Daarnaast is het belangrijk om te blijven investeren in preventie. De aanwezigheid van psychische stoornissen in de kindertijd is namelijk in veel gevallen een belangrijke voorspeller van psychische problemen op volwassen leeftijd. Gezondheid op 1, betekent dus ook jeugdgezondheidzorg op 1!

Marieke van Gorp

Praktijkondersteuner huisartsenzorg (ggz, volwassenen en jeugd)
pro5 kandidaat nr. 9

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart