pro5 groepsfoto

Open Brief: Arjan van der Hout (wethouder PRO5)

10 maanden college ervaring: De kracht van verbinden en vooruitgaan.

Na mijn aftreden in 2014 heb ik in een open brief verantwoording afgelegd en dat wil ik graag opnieuw doen.

Op 6 juli 2017 ben ik (wederom) benoemd door de gemeenteraad als wethouder. Het nieuwe college was daarmee compleet en er kwam een einde aan een roerige periode in de Bladelse Politiek.

Joan Veldhuizen trad af als wethouder van PRO5 omdat ze de maatregelen om de Intensieve Veehouderij te beperken niet ver genoeg vond gaan. PRO5 schaarde zich achter haar wethouder, het beperken van de gezondheidsrisico’s, geuroverlast en de groei van de intensieve veehouderij was immers haar belangrijkste politieke uitgangspunt.
PRO5 kon dat alleen waarmaken door met andere partijen een nieuw college te vormen, maar betaalde daarvoor wel een zware prijs: definitief afscheid van Joan Veldhuizen en eerdere samenwerkingspartners, en de centrumontwikkeling in Hapert even in de ijskast.
Wat heeft dat nieuwe college de afgelopen 10 maanden gebracht? Ik spreek hier bewust van college, omdat je als wethouder lid bent van een team en dus verantwoordelijkheid deelt.

Met de boer aan tafel

Het college heeft er voor gekozen om direct met de boeren in gesprek te gaan. Niet met de Kempengemeenten, Metropoolregio, Provincie of belangenorganisaties (ZLTO) maar samen met boeren hun ontwikkelingen bespreken en een toetsingskader ontwikkelen voor beoordeling van vergunningaanvragen. Dit geeft helderheid aan boeren en ondersteunt ze ook in het woud van regelgeving.
Deze aanpak wordt zeer op prijs gesteld en daardoor ontstaat begrip voor de opvatting dat de intensieve veehouderij echt een andere richting moet kiezen. Groter, groter, groter is geen begaanbare weg meer.
Het college heeft ook voorbereidingen getroffen voor strengere geurnormen. De nieuwe gemeenteraad beslist hier definitief over.
Tevens heeft het college voorbereidingen getroffen om het toezicht op de veehouderij veel steviger op te pakken. Over het extra geld voor handhaving, beslist ook de nieuwe gemeenteraad. 
Daarnaast worden instrumenten ontwikkeld om stoppende boeren te ondersteunen.

Centrumplan Hapert

Het college heeft de plannen voor het centrum van Hapert met multifunctionele accommodatie ( MFA) nog eens goed doorgelicht. Mogelijke kostenbesparingen zijn in beeld gebracht. De nieuwe gemeenteraad kan snel besluiten om tot uitvoering over te gaan. Tijd verloren? Nee, want ook in Hapert wordt hier verschillend over gedacht. Als je miljoenen euro’s investeert, ben je verplicht heel goed te kijken of kosten en baten financieel en kwalitatief in evenwicht zijn. De belangrijkste uitkomst is het toegenomen draagvalk voor het centrumplan.

Wat heeft het college nog meer bereikt?

  • OZB is 21% lager dan het landelijke gemiddelde, lokale lasten in Bladel zijn alleen met de inflatie-correctie gestegen.
  • Betere bestrijding overlast, illegaal gebruik buitengebied en afvaldumping: door afsluiten van een aantal zandpaden en structurele inzet van een opsporingsambtenaar.
  • Verbetering minimabeleid: met name voor jongeren meer ondersteuning op school, bij sport en cultuur.
  • Begin dit jaar zijn meer dan 30 uitkeringsgerechtigden die nog niet in beeld waren voor een werktraject, gestart bij het praktijkhuis en de praktijkwinkel.
  • Verhoging subsidie voor muziek en cultuur onderwijs met 10%, waarmee de crisiskorting is teruggedraaid.
  • Bladel is en blijft Dementievriendelijke gemeente.

Er valt wat te kiezen

Het huidige college van PRO5, Bladel Transparant, VVD en Bladels Belang heeft zich vanuit de verschillende politieke opvattingen opnieuw verbonden en kansen gegrepen voor nog beter beleid. Dit vanuit intensief overleg met inwoners, organisaties en verenigingen.
Wel zijn de verschillende politieke opvattingen in het afgelopen jaar scherp zichtbaar gemaakt. Doe er als kiezer uw voordeel mee: Er valt ook echt wat te kiezen.
Als wethouder namens PRO5 wil ik in een volgend college graag mijn werk voortzetten: VERBINDEN EN VOORUITGAAN!
Aan u is echter eerst het woord op 21 maart, laat uw stem niet verloren gaan.

Arjan van der Hout
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Milieu en Volkshuisvesting

PRO5 advertentie pc55

(klik op de afbeelding om te vergroten)

 


Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart