pro5 groepsfoto

Samen huizen bouwen in Bladel?!

PRO5 heeft in de laatste raadsvergadering een  voorstel ingediend dat door een meerderheid van de raad is ondersteund!

We spraken over de jaarrekening 2017 en daarin stond een toelichting over de grondexploitatie van de locatie Oude Sporthal te Bladel. Uit deze toelichting was op te maken dat het college van burgemeester en wethouders voornemens was de gronduitgifte te organiseren middels inschrijving, waardoor ontwikkelpartijen een prijs konden bieden voor het ontwikkelen van deze locatie. In zo’n geval wordt de opdracht gegeven aan de ontwikkelpartij van het plan met de hoogste prijs/kwaliteitscore.

Dat verbaasde ons omdat de kaders voor deze planontwikkeling nog niet concreet zijn vastgesteld. Afgelopen campagne riepen alle partijen in koor dat het zo belangrijk is om bij woningbouw ook te werken met burgerinitiatieven in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), iets waar wij als PRO5 al jaren groot voorstander van zijn.

Het instrument CPO is in de bestaande woonvisie ook opgenomen ter bevordering van de leefbaarheid en dat geldt volgens PRO5 niet alleen voor de kleine kernen.  In onze optiek  zijn op de locatie Oude Sporthal te Bladel alle voorwaarden aanwezig om te kiezen voor de inzet van het instrument CPO, gericht op de huisvesting van de doelgroepen starters en ouderen. Voor wat de doelgroep ouderen betreft zelfs specifiek in de vorm van innovatieve zorgconcepten. Daar hebben de inwoners van onze gemeente, net als in CPO, immers veel ervaring in. Denk maar aan de zorgcoöperatie in Hoogeloon en verschillende projecten in Casteren en Netersel.

Daarom heeft het college, op voordracht van PRO5, de opdracht gekregen om binnen de grondexploitatie locatie Oude Sporthal te Bladel ook ruimte en ondersteuning te bieden aan (locatie)verenigingen voor de huisvesting van de doelgroepen starters en ouderen middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Er zijn al verschillende geïnteresseerden die zich hebben gemeld bij de gemeente, ben jij ook geïnteresseerd, of wil je meer informatie? Neem dan zeker contact op! PRO5 hoopt dat het een groot succes wordt.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart