pro5 groepsfoto

Papieren waarheid

Tijdens de laatste raadsvergadering is de Cultuurnota 2019+ behandeld en vastgesteld. Deze cultuurnota riep bij ons de vraag op, waar staan we als we vier jaar verder zijn? Wat is er dan daadwerkelijk veranderd voor ons culturele aanbod, de cultuur beoefenaars en bezoekers? Een echt antwoord hebben we daar niet op gekregen.

Wij hebben de wethouder ook gevraagd of we met de effort die gestoken gaat worden in de benoemde prioriteiten de beoogde doelen wel gaan halen. Wij denken van niet! De gemeente zou wat ons betreft namelijk een kartrekkersrol moeten nemen. Nu zijn het vooral mooie woorden op papier, maar dat levert naar verwachting niks op.
Een gemiste kans wat PRO5 betreft, want cultuur is constant aan verandering onderhevig en waardevol voor ons allemaal.

Wij zijn er van overtuigd dat een van de conclusies die wordt getrokken in het beleid, helemaal juist is: “Bestaande organisatievormen sluiten niet altijd meer goed aan bij de wensen of het leefpatroon van de cultuurbeoefenaar.” Daarom moet de gemeente inzetten om vereningen en andere aanbieders te helpen bij de huidige veranderingen in cultuur.

Door de gemeenteraad zijn twee prioriteiten aangewezen, namelijk verbinden & participeren, maar die prioriteiten krijgen in de komende jaren helemaal geen extra aandacht. Dat vinden we als PRO5 een gemiste kans. Ons voorstel om een functionaris aan te stellen die de kartrekkersrol in kan vullen heeft het in de gemeenteraad helaas niet gehaald. 

Wij hechten een groot belang aan cultuur en innovatieve culturele ontwikkelingen. We zullen ons daar in de komende periode sterk voor blijven in zetten. Hopelijk lukt het ons om de raad zover te krijgen om hier samen met ons ook écht uitvoering te gaan geven. Wij willen het niet houden bij mooie woorden alleen.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart