pro5 groepsfoto

Uit de gemeenteraad: Grootschalige bedrijvigheid in de Kempen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2021 jl hebben we gesproken over de Kempische bedrijventerreinenambities en -afspraken. PRO5 had als enige partij op aangedrongen hier een discussie over te voeren omdat wij vinden dat de maatschappelijke en landschappelijke gevolgen van het oprichten van meer, vooral grootschalige bedrijventerreinen, in de Kempen direct meegenomen moeten worden.

Het afspraken en ambitie document was namelijk alleen een weergave van een onderzoek van de (toekomstige) wensen onder de ondernemers in de Kempen. Dat is wat PRO5 veel te mager om hieruit bindende afspraken en ambities vast te stellen. Uiteraard vinden wij het wel belangrijk om te weten hoe ondernemers het bedrijfseconomisch graag zouden willen maar als volksvertegenwoordigers vinden wij het nog veel belangrijker hoe dit allemaal uitpakt op onze leefomgeving.

Zaken die daarbij direct een rol spelen zijn: gewenste bevolkingsgroei, woningbouwbeleid, het behouden van een plattelandsomgeving, het tegen elkaar aan groeien van de verschillende dorpen, kansen voor groeibedrijven vanuit ZZP, arbeidsmigratie uit andere landen en de werkgelegenheidskansen voor vakmensen en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in de regio.

We hadden deze zorgen en aanbevelingen verwerkt in een motie om het college van B&W actie te laten ondernemen op deze maatschappelijke punten. Wethouder d´Haens van ruimtelijke ordening was het eens met de belangrijkheid van deze kernpunten en wij zullen, ondanks dat de motie door de andere partijen werd verworpen, hier stellig en fanatiek op toe blijven zien dat de juiste keuzes voor de leefomgeving en bedrijvigheid in de Kempen gemaakt gaan worden. We zullen er dus op blijven aandringen dat eerst duidelijk wordt wat de effecten zijn van de ontwikkelingen op onze mensen en dorpen in de gemeente!

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart