PRO5 groepsfoto site

Eerste reacties op petitie zijn binnen

Na nog niet veel promotie te hebben gedaan aan onze petitie (meer volgt binnenkort), hebben we toch al ruim 70 ondertekeningen binnen. Een groot aantal geeft ook een reactie bij haar of zijn ondertekening. Hieronder sommen we een aantal reacties op.

Wil je ook je stem laten horen? Teken dan nu de petitie via deze link.

Zo zei Chris: "Er te dure keuzes met te weinig maatschappelijke impact in het plan opgenomen zijn. De voorgestelde plek voor woningbouw absoluut niet passend is qua plek en ontsluiting van het verkeer. De gemeente heeft daar grondpositie waar ze niet veel mee kunnen en het lijkt dat er daarom geforceerd iets gevestigd moet worden. Bladel-Zuid is sport en recreatie en geen gebied voor compacte bewoning."

En Marja: "Het plan is niet goed onderzocht (bodemvervuiling, verkeersbewegingen; er is geen MER uitgevoerd) en er onnodig heel veel gemeenschapsgeld wordt uitgegeven. Nieuw zwembad, autoluwe Bossingel en fietstunnel zijn wel een goed plan!"

Marieke voegde als reactie toe: "Aanpassingen van 31 miljoen euro aan sportvelden, enkel om een zwemvijver mogelijk te maken, is te veel naar mijn mening. Een regulier zwembad is waardevoller en al lastig commercieel te exploiteren. Dus dat de gemeente daaraan bijdraagt vind ik goed. Het is belangrijk om onze inwoners zwemmen te leren en zwemmogelijkheden te hebben voor mensen voor wie zwemmen vanuit gezondheid en welzijn belangrijk is (bijv. Lunet casus). Een zwemvijver is een luxe, welke niet persé nodig is. Wellicht voor de toerist interessant, maar draagt slechts een paar weken per jaar bij aan het welzijn van een klein deel van de inwoners van onze eigen gemeente. Belangrijker is het om jaarrond extra reuring te krijgen op het sportpark door meer mensen er naar toe te trekken en meer samenhang te creëren tussen de faciliteiten aldaar. Dat draagt dagelijks bij aan meer bewegen en betere sociale cohesie. Nu lijkt het of de huidige gebruikers/verenigingen slechts aansluiten op een zwemvijverplan in plaats van dat hun belang en toekomst voorop staan en als er dan nog ruimte over is, te kijken welke mogelijkheden er resteren om buitenzwemmen mogelijk te maken."

Ook Eric voegde iets toe aan zijn ondertekening: "Ongeloofelijk dat we, met alles wat er momenteel speelt, ons moeten bezighouden met dit soort plannen. Plannen die gemoeid gaan met 50 miljoen euro, een bedrag dat je veel beter aan urgente dossiers kunt besteden. Denk hierbij aan de woningcrisis, het ondersteunen van huishoudens die hard geraakt worden door de energiecrisis, klimaatbeleid. Ik begrijp het echt niet."

Pauline liet weten: "Ik de kosten voor een dergelijk plan absurd vind, en hoogbouw van 18 meter niet passend is in dit gebied. Ik denk dat de kosten die gemoeid zijn met verleggen van sportvelden buiten proportie zijn, terwijl destijds al voorzien is dat locaties juist gekozen zijn om alle plannen te kunnen ontwikkelen. Daarom is ook extra grond aangekocht."

En Joost melde: "Omdat dit soort megalomane en slecht doordachte plannen tegen gehouden moeten worden. Bestuurders/ambtenaren die zo weinig rekening houden met omwonenden moeten terug gefloten worden. Een burger referendum zou hier nodig zijn. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."

En Wilma: "Ik het van de zotte vindt om zoveel geld te besteden, maak een mooi zwembad bijv in duizel, dan kan eersel, bladel en iedereen daarheen. Denk niet zo bekrompen om in je eigen gemeente alles te willen. Waarom alles in elk klein gat, besteed je geld aan andere zaken. Stap uit dat ego en ga samenwerken."

Astrid voegde nog toe:  "Ik onderteken omdat er beter nagedacht mag worden door t college. Ze geven ons geld uit aan een niet doordacht plan."

 

 

Dat meer mensen aangeven dat het te duur was, lezen we bij onder andere Diede, Petra, Dirk, Ria, Hans en vele anderen :

Diede: "Een investering van €1500 per inwoner zouden we heel goed op andere manieren kunnen inzetten. Er zijn andere en betere opties voor woningbouw en het zwemwater, waardoor we de natuur en landelijke uitstraling van dit gebied op een duurzame manier respecteren!"

Petra: "Het bedrag is in deze tijd onuitlegbaar groot."

Dirk: "50 Miljoen gaat minstens 100 Miljoen worden. Zo gaat dat in Gemeentes. VEEELS TE VEEL voor een kleine gemeente als Bladel."

Ria: "In Bladel wel andere dingen voor dat geld belangrijker zijn!!!!!!!"

Hans: "Ik denk dat dit 50 000 000 euro project in deze onzekere tijden een stap in de verkeerde richting is. De armoedebestrijding van de Gemeente Bladel zal in de toekomst veel hoger zijn dan de begroting aangeven."

Gonny: "Veel te dure investeringen , beter iets doen op kortere termijn gezien de huidige financiële ontwikkelingen en de overige vooruitzichten waar de kranten vol van staan"

Bart: "Dit de inwoners heel veel geld kost."

Johan: "50 miljoen veel te veel geld voor deze magere voorzieningen. Mat dit geld zijn betere, grotere en mooiere doelen te realiseren. Geen geld over de balk gooien!"

Mariet: "Ik onderteken omdat ik het een te meganomaan project vind. Wij inwoners moeten dit betalen terwijl er nog zoveel kosten op ons afkomen."

Hein: "Slaat nergens op wat het allemaal kost voor de inwoners van bladel die er geen gebruik van maken"

Henriette: "10 jaar geleden was €50.000 per jaar teveel en dan gaan we nu 50 miljoen investeren ?? Volkomen misplaatst."

Tineke: "Ik 50 miljoen euro een absurd hoog bedrag vind."

Dirk: "Ik vind het belachelijk om zoveel geld hier in te steken. We zijn maar een dorp."

Hellen: "De kosten voor dit project overschrijden alle grenzen"

 

Ook over de indeling van de ruimte zien we reacties terug:

Kyra: "Ruimte is schaars en ruimte moet goed gebruikt worden. Afweging tussen al bestaande voorzieningen en de echte toegevoegde waarde van het project zoals nu gepresenteerd is mijns inziens niet goed gedaan."

Giel: "Ik onderteken omdat ik zie en merk dat er in de gemeente Bladel andere projecten noodzakelijk zijn. Ik sta achter de vernieuwing van het het zwembad, maar niet achter de verplaatsing van de sportverenigingen."

Lotte: "We zijn twee jaar geleden op de leemskuilen zijn gaan wonen voor de rust en deze landelijke omgeving met mooie oude boerderijen. Niet alleen dat gevoel, maar ook praktische zaken als verkeer en veiligheid maken dat wij allesbehalve voorstander zijn van dit plan"

Han: "Ik het aantal huizen te veel vind op deze lokatie . De hoogte past niet in dit gebied net enkel boerderijen. De verkeersdrukte kan deze route niet aan"

Maikel: "Laten we zoals Jongeren in Nood 3 jaar geleden al geopperd heeft deze mooie locatie gebruiken om andere woonvormen de ruimte te geven."

 

Wil je ook je stem laten horen? Teken dan nu de petitie via deze link.

 

petitie

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart