PRO5 groepsfoto site

Lering trekken uit het verleden

Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5

egyptischepoortIk ben nu zo'n 4 jaar raadslid. In die 4 jaar heb ik veel geleerd, zowel op persoonlijk vlak, als op politiek en maatschappelijk vlak.
Eén van die zaken is het politieke proces rondom de Egyptische Poort.

De Egyptische Poort

Afgelopen raadsvergadering hebben we een periode afgesloten van zeven jaar planontwikkelingen, onderhandelingen, bestemminsplannen, inspraakprocedures, moties, etc.
Zeven jaar lang zijn we bezig geweest om plannen te maken met het voormalige zwembadterrein. Nieuwe plannen waarbij van alles de revue is gepasseerd: recreatie, sport, gezondheidscentrum, hotel, een tiental bosvilla's, etc.
In juni 2012 heeft dit geleid tot de vaststelling van de kaders voor de verdere ontwikkeling van 'De Egyptische Poort'. Dit besluit is unaniem aangenomen door de gehele raad.

Ondanks deze unanieme steun hebben het CDA, VHP en Bladel Transparant daarna toch een motie ingediend, waardoor de planontwikkeling weer van vooraf aan kon beginnen.
Deze motie heeft uiteindelijk geleid dat we afgelopen raadsvergadering hebben moeten besluiten om afscheid te nemen van projectontwikkelaar Ballast Nedam. Dit kost ons als gemeente minimaal € 489.000,-.

Ondanks dat we niet ontevreden zijn met de uiteindelijke uitkomst van de raadsvergadering, moeten we toch erkennen dat het hele proces van de afgelopen zeven jaar niet goed verlopen is en dat dit de gemeente - naast de vertraging van de nieuwe plannen - ook nog eens veel geld kost.
Terugkijkend naar dit verleden, maken we ons zorgen over hoe de Raad in de toekomst met nieuwe plannen omgaat. We moeten namelijk niet dezelfde fouten maken.

Waarom vindt PRO5 dat het proces niet goed verlopen is?

Als je niet tevreden bent over plannen van de gemeente, moet je meer doen dan commentaar geven en kritische vragen stellen. Dus niet alleen zeiken, maar ook concrete wijzigingsvoorstellen inbrengen - en als deze niet worden aangenomen: gewoon tegen stemmen!
Je schept namelijk verwachtingen in de samenleving door 7 jaar lang plannen te maken, unaniem aan te nemen, overeenkomsten af te sluiten met projectontwikkelaars, etc.
Onze inwoners (en ondernemers) moeten kunnen bouwen op een betrouwbare overheid. We moeten dus zorgvuldiger omgaan met verwachtingen die we scheppen bij derden.

Vorig jaar heeft PRO5 samen met VHP en CDA coalitieafspraken gemaakt over de Egyptische Poort. Ondanks de motie, hebben we nu het maximaal haalbare eruit gehaald en daar zijn we tevreden over.

Wat hebben we geleerd?

PRO5 vindt het proces zoals het gelopen is, zeker niet voor herhaling vatbaar. Daarom zullen wij in het vervolg nog kritischer naar de inhoud en de wijze van besluitvorming kijken. Als plannen niet goed genoeg zijn om mee verder te gaan, dan zullen wij wijzigingsvoorstellen indienen of eventueel tegen stemmen. PRO5 wil op een zorgvuldige manier vooruit.
Het is nu zaak om vooruit te kijken en om nieuwe plannen te ontwikkelingen, maar we moeten ook naar het verleden blijven kijken, zodat we niet dezelfde fouten maken.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart