PRO5 groepsfoto site

Veranderd denken

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

denkenTrots. Met dit woord opende Hugo Maas zijn betoog in de gemeenteraad over de vluchtelingenopvang:

Trots

"PRO5 is trots op alles wat er nu voor ligt, op het college en het werk dat zij met de ambtenaren verzet hebben maar ook trots op de positieve flow die is ontstaan door de ontwikkelingen van afgelopen dagen.
Hoewel het ongetwijfeld ongebruikelijk is, zijn we ook trots op onze daadkracht. De impuls die we dit proces, waar we nog middenin zitten, gegeven hebben begint prachtige resultaten te laten zien. Soms met heel veel moeite zijn we uit blijven gaan van onze eigen kracht maar we hebben ons gesteund gevoeld in de ontwikkeling van het groeiende draagvlak binnen onze gemeente."

De maximale inspanningen die wij als partij hebben verricht om de opvang geagendeerd te krijgen in de vorige raadsvergadering zijn niet voor niets geweest. In de motie die wij toen indienden, lagen de woorden "maximale inspanningen" voor andere fracties trouwens erg gevoelig.

In de eerste fase hadden we tot onze verbazing een minderheidsstandpunt. Met dat feit zijn we gaan strijden en onze sociale bewogenheid voortdurend de boventoon laten voeren. Als fractie werden wij goed geholpen door de vele steunbetuigingen binnen onze partij. De saamhorigheid die we door u hebben gekregen, gaf een goed gevoel van solidariteit. Ja, daar kunnen wij trots op zijn!

Groeiend besef van verantwoordelijkheid creëert draagvlak vluchtelingenopvang

Na de vorige raadsvergadering is achter de schermen veel gebeurd. In politieke zin zijn wij voortdurend de dialoog aangegaan over de opvang van vluchtelingen. Ook in de Commissie Inwoners hebben wij ons standpunt duidelijk naar voren gebracht. Langzaam groeide het besef dat gemeente Bladel zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wel moest nemen. Stil zitten, zwijgen en niets doen begon op te vallen. Dat heeft er toe geleid dat mede door onze ingediende motie, het College regie ging nemen en actief is gaan communiceren over de vluchtelingenopvang. Hierdoor heeft het College een waarneembare, positieve positie ingenomen in de vluchtelingenopvang.

Het nieuws dat er 200 vluchtelingen worden opgevangen in Pius X had een gunstig effect op de discussie. Er ontstond een enorme verbinding binnen de gemeente om deze mensen een goed verblijf aan te kunnen bieden. De Inloopavond voor de buurt heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor draagvlak om vluchtelingen op te vangen. Kritische geluiden? Natuurlijk, die waren er ook: ongerustheid over veiligheid, gezondheid, registratie enz. Maar ook hartelijke reacties zoals: "We krijgen er 200 nieuwe buren erbij!" De vragen en de bijbehorende antwoorden kunt u verder op de gemeentelijke website volgen.

Amendement PRO5 crisisopvang in Pius X unaniem aangenomen

piusxInmiddels zijn de voorbereidingen voor de opvang in volle gang. Lof voor de gemeenteambtenaren die in een vakantieperiode toch 24 uur aanwezig zijn en veel voorbereidingswerk hebben verricht. Vrijwilligers hebben zich al gemeld waaronder ook leden van PRO5 en ondergetekende. De gemeenschap van Bladel staat er klaar voor!

In de afgelopen gemeenteraadsvergadering hebben we een amendement ingediend met een formeel besluit dat er crisisopvang komt in Pius X. Dit is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dat leest u goed: unaniem aangenomen! Voor PRO5 is het zeer betekenisvol dat wij door onze sociale betrokkenheid andere fracties in beweging hebben gebracht: veranderend denken.
We zitten in de kerstperiode. Veel mensen zoeken onderdak, hebben behoefte aan veiligheid en zijn moe van een zeer lange reis. Deze mensen zijn hier tijdelijk en moeten weer ergens anders naar toe!

Wij als PRO5 gaan ook na de kerst in ieder geval verder met onze politieke inzet voor vluchtelingen of het nu noodopvang, crisisopvang of permanente opvang is.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart