pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

PRO Netersel

Het is goed wonen in Netersel en dat willen we graag zo houden! In een groene omgeving waar men elkaar kent en gewend is om met elkaar dingen op te pakken en te realiseren. Ruim 850 inwoners, een aantal wat de komende jaren niet veel meer zal stijgen maar wat we met het oog op de leefbaarheid wel in stand moeten houden. De inwoners mogen van de gemeente verwachten dat een aantal zaken goed zijn geregeld. De infrastructuur van het dorp is goed. De voetpaden, de wegen en de fietspaden, natuurlijk passend bij het dorp, zijn van prima kwaliteit. PRO5 zou graag jaarlijks op een andere manier een dorpsgesprek organiseren zodat politiek dichter bij de mensen staat. Goed op de hoogte blijven wat mensen in hun leefomgeving willen is voor PRO5 bijzonder belangrijk. PRO5 zal hiertoe het initiatief nemen!
Uiteraard blijft de dorpsraad een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners en wordt door Pro5 zeer gewaardeerd.

Ontmoetingsplekken

De Lambertusschool, sportpark de Groesbocht, gemeenschapshuis de Poel, de St. Brigidakerk en de (horeca)ondernemers zijn onmisbaar. Dit is waar de inwoners van Netersel elkaar tegenkomen! Nu heeft de gemeente niet heel veel inbreng bij kroeg en kerk maar zal ze in het belang van de leefbaarheid creatief moeten meedenken om deze voorzieningen te behouden. De overige voorzieningen staan wat ons betreft niet ter discussie. Die moeten blijven. Hier worden talenten ingezet bij verenigingen, vinden culturele uitspattingen plaats, ontmoeten jong en oud elkaar. Het gemeenschapshuis zal steeds moeten blijven voldoen aan de eisen van de gebruikers. De Groesbocht zal moeten worden behouden, en met behulp van de inwoners zou dat moeten lukken. Belangrijk is dat in de kleine kernen sportverenigingen behouden blijven. Als het aantal leden onder druk komt te staan is samenwerking met andere sportverenigingen uit andere dorpen een goede optie.
Voor de Lambertusschool zijn er voldoende leerlingen zodat de school als voorziening in stand blijft. In combinatie met de door Pro5 genoemde woningbouw moet dit lukken.
Behalve de 'hoofdbibliotheek' in Bladel moet de bibliotheekfunctie in Netersel behouden blijven! Liefst in samenwerking met de basisschool, zodat leesvaardigheid en leesplezier bij kinderen hand in hand gaan. Ook voor ouderen kan het belangrijk zijn om een biebfunctie in de buurt te hebben. Dit kan gerealiseerd worden samen met anderen, bijvoorbeeld in een dienstencentrum of MFA.

Zorg en ondersteuning dicht bij

Het is fijn om in je eigen dorp oud te kunnen worden, en mooi als je met een beperking toch gewoon mee kan blijven doen. En als je kind wat extra aandacht nodig heeft, dan is het fijn als hij of zij toch terecht kan bij een vereniging. Simpele vragen moeten snel beantwoord kunnen worden en oplossingen bij complexe problemen of langdurige zorg/ondersteuning worden door professionals gedaan. We hebben goede ervaringen met vrijwilligers en professionals die samen werken met ondersteuning van de gemeente, ook in Netersel is dat mogelijk en gebeurt dat vaak al. De eerder genoemde sociale wijkteams kunnen hierbij helpen. Zo blijft de ondersteuning vertrouwd, dicht bij, en niet ingewikkelder dan nodig. We hebben elkaar nodig!

Gezonde omgeving

Een van de mooie dingen aan Netersel is dat je er heerlijk buiten kan zijn in een groene omgeving. Dat willen we graag zo houden. Gezondheid en leefbaarheid gaan goed samen. Netersel moet evenals de andere kernen de maximale bescherming krijgen die de gemeente kan bieden tegen geuroverlast door intensieve veehouderijen. Daarnaast zal vooral rond de kern Netersel gekeken moeten worden of er actief agrarische bedrijven gesaneerd kunnen worden. Daar waar mogelijk zullen gronden omgezet moeten worden van agrarisch naar natuur. Veel actiever zullen niet gebruikte milieuvergunningen moeten worden ingetrokken. Gezonde en milieuvriendelijke agrarische activiteiten kunnen op onze steun rekenen.

Woningbouw

Wij willen dat jongeren in Netersel moeten kunnen blijven wonen. Maar ook voor ouderen die in hun eigen dorp willen blijven, moet dat mogelijk zijn. Zelfs als er zorg nodig is. Aangezien de gemeente bijna geen eigen grond meer heeft in Netersel, zoekt de gemeente hier samen met de inwoners naar mogelijkheden. Er zal de komende jaren nog gezocht moeten worden naar de mogelijkheid voor 10 starters om zelf een woning te bouwen. Daarnaast zullen er minimaal 8 huurwoningen voor starters gebouwd moeten worden, Ook voor de ouderen zal er een zelfde aantal huurwoningen gerealiseerd moeten worden
De gemeente gaat actief op zoek naar locaties voor nieuwbouw en onderzoekt tevens de mogelijkheden om bestaande woningen voor jongeren en ouderen geschikt te maken/houden. Pro5 denkt daarbij aan het bevorderen van het splitsen van woningen en het subsidiëren van het plaatsen van een natte cel en/of slaapkamer op de begane grond. Ook zullen de mogelijkheden voor het plaatsen van mantelzorgwoningen moeten worden vergroot.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart