pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

PRO Casteren

Een dorp met ruim duizend inwoners en ongeveer 380 woningen, waarvan 12 sociale huurwoningen. Zeer compact, met een groot groen buitengebied. Een sterke onderlinge verbondenheid die naar voren komt in verenigingen, dorpsraad, buurtpreventie, infopunt zorg en het pas opgerichte platform welzijn & zorg. Het starten met een jeugddorpsraad biedt hier weer nieuwe kansen en verdient onze steun. Evenals de eigen website van het dorp.

Zeggenschap inwoners

Het dorp heeft een sterke sociale binding, men kent elkaar en zoekt elkaar ook op. Steeds vaker ondersteunt de gemeente initiatieven vanuit de Casterse inwoners zelf. We kunnen nog veel meer – en eerder - gebruik maken van de kennis en ervaring uit het dorp. Ook bij beleid en uitvoering wil PRO5 in een veel eerdere fase de dorpsbewoners betrekken. Volgens een afgesproken werkwijze (in plaats van een inspraakverordening) die past bij het dorp. Buurtverenigingen en buurtpreventie kunnen daar een belangrijke rol in spelen.
Onderhoud van wegen, onderhoud openbaar groen en verlichting moeten uiteraard gewoon goed geregeld zijn. De inwoners van Casteren moeten daarop kunnen vertrouwen. Ook hier heeft inbreng van de inwoners een extra waarde.

Kernwaarden van Casteren

St.-Jansschool als brede school, gemeenschapshuis Den Aord, sportpark De Smeel en de vele Casterse organisaties en verenigingen zijn onmisbaar als kwaliteit van Casteren. PRO5 vindt dat deze kernwaarden vanuit de gemeente maximaal ondersteund moeten worden. Niet alleen met geld, maar vooral ook door erkenning en in stand houding van deze waarden.
Behalve de 'hoofdbibliotheek' in Bladel moet de bibliotheekfunctie in Casteren behouden blijven! In samenwerking met de basisschool, zodat leesvaardigheid en leesplezier bij kinderen hand in hand gaan. Ook voor ouderen kan het belangrijk zijn om een biebfunctie in de buurt te hebben. Dit kan samen met anderen, bijvoorbeeld in de omgeving waar veel ouderen komen, zoals Den Aord.
Het sportpark maakt na de ontwikkeling van de woningbouw locatie Kerkeneind / Wagenbroeken eigenlijk deel uit van de kom van Casteren en kan daardoor nog beter worden gebruikt als voorziening voor heel Casteren. De gemeente moet hier constant in meedenken met het dorp. De integratie van gemeenschapshuis en basisschool kan beter. Samen met de lokale partners moeten we hier aan werken. PRO5 ziet de verenigingen en organisaties die vooral (uitsluitend) draaien op vrijwilligers als essentieel voor de toekomst van Casteren. Vrijwilligers moeten kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente op een manier die bij ze past, daar waar nodig.

Woningbouw

Met de woningbouwlocaties Kerkeneind/Wagenbroeken, Kerkstraat en Willibrordusstraat, heeft Casteren gelukkig nog genoeg bouwlocaties voor de komende jaren. Belangrijk om de voorzieningen in stand te houden en de jeugd in te Casteren te kunnen laten wonen. Evenals het mogelijk maken van een voldoende aanbod aan senioren/zorg woningen.
PRO5 zal er op toezien dat de inwoners bij alle locaties maximale invloed kunnen uitoefenen op de invulling van deze woningbouwlocaties. Starterswoningen, Zorgwoningen en huurwoningen, alles in overleg met de belangstellenden uit het dorp zelf. Gezien het aantal woningen wat gebouwd kan worden zal ook een deel beschikbaar komen voor kandidaten die niet uit Casteren komen. Dit past echter binnen de ontwikkeling van Casteren in afgelopen tien/twintig jaar.

Zorg voor elkaar

Van nature is dat al aanwezig in Casteren. Toch komt eenzaamheid en isolement ook in Casteren voor. Samen met infopunt zorg en andere initiatieven vanuit de dorpsraad en platform welzijn en zorg wil PRO5 zorgen dat niemand buiten de boot valt en dat slimme samenwerking tot stand komt.
Het aantal ouderen neemt toe. PRO5 vindt, dat als mensen dat willen, ze zo lang mogelijk in het dorp moeten kunnen blijven wonen. Alle maatregelen die hier aan kunnen bijdragen moeten onderzocht worden. In het gemeentelijk beleid moet dit opgenomen worden. Bijvoorbeeld de buurtbus zal als voorziening tegen het licht gehouden moeten worden, wellicht zijn er betere vormen van vervoer te bedenken.
Samen met het dorp moet bepaald worden welke vormen van zorg en ondersteuning wenselijk en haalbaar zijn in Casteren zelf. De eerder genoemde sociale wijkteams kunnen hierbij helpen.
Zeker met alle nieuwe taken op het gebied van ondersteuning van mensen met een beperking en jeugdzorg is het des te belangrijker om de behoefte, de vraag en de kracht van de dorpsbewoners uitgangspunt te laten zijn. PRO5 vertrouwt erop dat inwoners en gemeente samen kunnen zorgen voor zorg en welzijn die dichtbij, betaalbaar en goed is.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart