pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

PRO Hoogeloon

Hoogeloon is een dorp met ruim 2200 inwoners. Het is een uitgerekt dorp met veel lintbebouwing een compact centrum en een groot groen buitengebied. Er zijn 846 woningen, waarvan 27% bewoond door eenpersoonshuishoudens, 41% huishoudens met kinderen en 32 huishoudens zonder kinderen. Van het totaal aantal woningen zijn er 111 in de sociale huur. 15% van de bevolking is ouder dan 65 jaar.
Hoogeloon kent een bruisend verenigingsleven. De zorgcoöperatie en het steunpunt zetten zich in voor ouderen op alle gebied.

Wonen is meer...

Na de uitgifte van de percelen in het plan "Meuleneind" is er geen locatie meer beschikbaar voor nieuwbouw. PRO5 wil de komende jaren prioriteit geven aan het samen met de inwoners zoeken naar nieuwbouwlocaties voor starters- en seniorenwoningen. Gezien de belangstelling vanuit deze inwoners zullen er de komende 4 jaar zeker 30 nieuwbouwwoningen bij moeten komen. Voor de overige groepen is er voldoende beschikbaar in de bestaande voorraad. Wel zullen we naar mogelijkheden moeten zoeken binnen de bebouwde kom. Het buitengebied wil PRO5 groen houden en daar waar mogelijk meer natuur toevoegen ten koste van veehouderij. Toeristisch moet Hoogeloon "beter op de kaart" komen, Hoogeloon is een belangrijke pijler in de historie van de gemeente.
PRO5 is ook alert op de uitbreiding van vliegveld Eindhoven. We zullen veel sterker stelling moeten nemen tegen de uitbreiding, die het woongenot van de inwoners van Hoogeloon aantast.

Zorg voor elkaar

Hoogeloon kent een sterke sociale samenhang, toch kan je ook hier eenzaam zijn of problemen voor jezelf houden. Samen met de verenigingen en organisaties als het steunpunt en de zorgcoöperatie wil PRO5 naar wegen zoeken om iedereen onderdeel te maken van de Loonse samenleving. Initiatieven als buurtzorg, maar ook het samen eten, dansen, kaarten enz. verdienen ondersteuning en waardering. De gemeentelijke medewerkers op de terreinen welzijn en zorg moeten nog meer naar buiten om lokale initiatieven te ondersteunen en te stimuleren. De eigen initiatieven als Valensplein, Speulwei, Kabouterberg en fietsroute naar sportpark zijn hier goede voorbeelden van. Wel zal er meer aandacht moeten zijn voor afwijkende meningen en of die voldoende gehoord worden.
PRO5 wil zeker in Hoogeloon de mogelijkheden maximaal benutten om (groepen) inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te geven over zorg. De zorgcoöperatie geeft aan dat het kan en de gemeente sluit hier bij aan.

Groen dorp

Het buitengebied van Hoogeloon kan nog veel mooier en daardoor aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen. PRO5 wil na het IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) een BOP (buitengebied ontwikkelingsplan). Ook nu weer samen met de inwoners. Denk hierbij aan zaken als: pachtgronden omzetten in natuur, herontwikkelen van plekken waar boeren stoppen, glasvezel, groen rond bedrijven en nieuwe wandel/fietsroutes.
Hoogeloon zou hiermee in de gemeente Bladel maar ook landelijk voorop lopen. Het Koning Kyrie avonturenpad bij de Beerze en de Kabouterberg is een prachtig voorbeeld van een plek waar kinderen (en volwassenen!) op een andere manier kunnen leren en genieten. Er liggen volop kansen!

Ontmoeten en de kracht van de Loonse inwoners!

Het sportpark "De Roetwijer", de basisschool "De Vest", het gemeenschapshuis "D'n Anloop" en steunpunt "D'n Bogerd", zijn onmisbaar voor Hoogeloon. PRO5 wil blijvend investeren in deze ontmoetingsplekken van mensen. Inwoners van Hoogeloon zorgen er immers samen voor dat deze voorzieningen het levende bewijs zijn van de kracht van de lokale samenleving.
De bibliotheek in de basisschool is een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en de inwoners. Het moet volgens PRO5 nog beter kunnen als we breder kijken naar de behoefte in Hoogeloon. Wat te denken van uitbreiding van de bibliotheekfunctie naar volwassenen?
Ook ten aanzien van de winkels en horeca, natuurlijk neemt de gemeente deze voorzieningen niet over maar samen met de dorpsraad zijn er altijd oplossingen te bedenken die ook dit soort voorzieningen voor Hoogeloon kan behouden. Ook iets simpels als een brievenbus hebben we weten te behouden op door Hoogeloon gewenste plekken. Dit tegen de oorspronkelijke wens van een groot bedrijf als TNT in!

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart