pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

PRO Hapert

Hapert is na Bladel de grootste kern van de gemeente. De kleine kern Dalem maakt, onterecht zelden vermeld, deel uit van Hapert bij het maken van gemeentelijk beleid. Door de komst van het Kempisch Bedrijvenpark, de vernieuwing van het marktplein en de plannen voor het bij elkaar brengen van Den Tref, De Kloostertuin en de school, krijgt Hapert ( ongeveer 5500 inwoners) een eigen identiteit. Hapert doet er toe en dat wil het dorp ook weten.
PRO5 maakt zich sterk voor de uitvoering van de visie rond de nieuwe MFA - zoals die door de gemeente en het GBOH zijn vastgesteld -, zodat op het gebied van sociaal maatschappelijke voorzieningen Hapert ook toekomstbestendig wordt . Alles hoeft niet in één keer maar er zal wel worden begonnen in de komende vier jaar. Hier liggen kansen voor dé ontmoetingsplek van Hapert.

Een sterk dorp
Er is de afgelopen vier jaar veel gebeurd in Hapert. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Georganiseerd Burger Overleg Hapert ( GBOH). Een aantal actieve mensen die nu deel uitmaakt van PRO5 hebben op de achtergrond een rol gespeeld om het GBOH te laten ontstaan. Het was en is heel goed om via het GBOH de inwoners een stem te geven bij de ontwikkelingen in het dorp. Ook de komende vier jaar kan er weer veel bereikt worden in samenwerking met de inwoners.
Er zijn en komen voldoende locaties voor woningbouw beschikbaar, De Wijer/De Kuil is nu in ontwikkeling en er wordt gebouwd naar de vraag vanuit het dorp. Het is echter goed om te onderzoeken of er meer huurwoningen toegevoegd kunnen worden, gezien het succes, en dus de vraag, van de 24 al opgeleverde huurwoningen. De Alexanderhof zal bij een vertrek van De Tref, afgemaakt moeten worden als "hofje" met enkel zorgwoningen in aanvulling op de al aanwezige zorgwoningen. Voor ouderen is dit een perfecte plek om te wonen, in het hart van het dorp.
Tevens kunnen op de locatie "Van Dingenen" nog 30 woningen worden gerealiseerd. Ook dit moet een ruime, groene en duurzame wijk worden. We moeten leren van de fouten in het verleden, dus niet te dicht op elkaar bouwen. Ten slotte zullen aan De Mulder nog woningen gerealiseerd worden.
Voldoende bouwmogelijkheden die Hapert toekomstperspectief geven en dus een levendig dorp houden.

Aandacht voor de mensen
Mensen willen zich thuis voelen in Hapert. Pas dan zetten ze zich in voor het dorp en kunnen ze er met plezier blijven wonen. PRO5 wil investeren in mensen in de overtuiging dat mensen samen heel veel kunnen bereiken als de gemeente ze serieus neemt en ondersteunt in hun activiteiten. Wij willen burgerinitiatieven uitlokken en steunen. Dat kan vanuit het GBOH maar net zo goed vanuit verenigingen, buurten of groepjes inwoners.
Samen met De Kloostertuin willen we bijvoorbeeld de nieuwe zorgtaken die naar de gemeente komen zo goed mogelijk, zo dichtbij mogelijk uitvoeren. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat de Kloostertuin ruimtelijk mee kan groeien met de behoefte van de inwoners en de activiteiten die zijn daarvoor aanbieden.
In wat grotere woningbouw locaties zullen ook gemeenschappelijke ruimtes moeten worden gerealiseerd waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Vanuit deze ontmoeting ontstaan vaak de mooiste initiatieven, die de zorg voor elkaar invullen.
De bibliotheekfunctie voor ouderen in Hapert kan sterker, daarin wil PRO5 investeren.
Heel veel inwoners van Hapert zijn actief in een vereniging, daardoor voelen zij zich thuis in Hapert en willen zij ook een bijdrage leveren aan hun dorp. PRO5 wil dit versterken door de verenigingen natuurlijk te blijven ondersteunen maar ook vaker te betrekken bij ontwikkelingen in het dorp. Een voorbeeld hiervan is de verbetering van de openbare ruimte op de Lemelvelden en de verkeersroutes naar de Lemelvelden toe.

Investeren in de openbare ruimte
In Hapert zal er een kwaliteitsschouw van de openbare ruimte moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen dat we met de inwoners kijken naar het openbaar groen, speelplekken en veiligheid. Wat vinden we van de kwaliteit en is er wel genoeg groen voor de verschillende gebruikers. Op basis daarvan zou er een meerjaren investeringsprogramma moeten worden gemaakt. Van en voor de inwoners, met daarbij ook de mogelijke inzet van de inwoners zelf.
De verbinding Oude Provincialeweg- De Wijer is van slechte kwaliteit en niet veilig genoeg. Hier zal een totaal nieuwe visie op moeten komen. PRO5 doet alvast een voorzet: Het toegankelijk zijn voor landbouwvoertuigen zullen we moeten laten vervallen gezien het verdwijnen van enkele veehouderijen an de Ganzestraat. en de bussen (lijn 149 en 150) zullen voortaan via de Provincialeweg moeten rijden, uiteraard met een prima gelegen en toegankelijke halte aan deze weg. Bij de provincie en de vervoerder zullen we ons hier sterk voor moeten maken. Eventueel met een extra voetgangers/fietsers tunnel. Dan lossen we het probleem voor de fietsers bij "Van Mossel" ook direct op. Voor dit stukje Hapert zal er ook een nieuwe visie moeten worden ontwikkeld.
De verkeersdrukte op de N284 neemt toe. Versterkt openbaar vervoer van en naar de industrieterreinen moet aandacht krijgen. Een onderzoek moet uitwijzen hoe de drukte op de N284 én in de Nieuwstraat het beste aangepakt kan worden.

Geuroverlast Intensieve Veehouderijen
PRO5 wil in (de kern) Hapert maximale bescherming die de gemeente kan bieden tegen geuroverlast door intensieve veehouderijen. Het aanscherpen van de norm gebeurt in de geurverordening (Max 0,1 odeurunits) Vooral in Hapert-zuid en de Castersedijk is dit van belang.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart