pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

Baas in eigen buurt!

Het dorp Bladel heeft geen dorpsraad of georganiseerd burgeroverleg zoals in de andere dorpen. PRO5 ziet daarom kansen in de versterking en ondersteuning van bestaande buurtverenigingen en buurtpreventieteams. Samen met deze teams kan er gekeken worden naar vernieuwende rollen en taken, met passende (financiële) ondersteuning, ontwikkeling en samenwerking. De eerder genoemde sociale wijkteams zouden hier zorgen voor elkaar dichterbij kunnen brengen.
Een dorpsondersteuner kan hierbij ook ingezet worden.

Ontmoetingsplekken en het centrum

Zoals eerder gezegd zijn ontmoetingsplekken onmisbaar, zowel binnen als buiten. In Bladel zijn mooie plekken, maar sommige hebben volgens ons ook dringend aandacht nodig. Op de markt in Bladel moet een nieuw evenwicht gevonden worden tussen de kwaliteit van het 'verblijven' (o.a. meer groen) en de grote hoeveelheid auto's die er staan. Het burgemeester van Houtplein nodigt met de huidige uitstraling ook niet uit tot activiteiten of ontmoetingen. Wij willen dat daar iets aangedaan wordt, en dat het plein gaat leven!
PRO5 wil dat er een visie (met lef en creativiteit) op het centrum als verblijfsgebied komt. Op basis hiervan zullen er investeringen in het centrum moeten worden gedaan.
Er moet een radicale aanpak komen waarin keuzes staan van autovrij maken van de Sniederslaan tot verblijfsvriendelijk maken met een super ontmoetingsplek op de markt
Gemeenschapshuis den Herd: uitbreiding op de huidige plek is niet mogelijk. Financieel is het volgens PRO5 haalbaar om den Herd meer naar het centrum te halen, eventueel in combinatie met (leegkomende ruimtes in) het gemeentehuis. Wij willen meer ruimte voor verenigingen en een grotere eigen ruimte voor de KBO.
De Sniederslaan zou wat ons betreft autovrij moeten zijn, om de veiligheid en sfeer te verhogen.
Een krachtiger centrummanagement maakt het centrum aantrekkelijker en economisch sterker: gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren bundelen structureel de krachten om het centrumgebied sterker te maken.
Uiteraard is ook in Bladel het verenigingsleven van groot belang. Pro5 wil dat blijven ondersteunen door te investeren in de Egyptische Poort. Je ziet dat de verenigingen daardoor de afgelopen jaren ook zelf veel hebben geïnvesteerd. De bouw van de Sporthal zal ook een veel betere accommodatie voor vele verenigingen betekenen, evenals voor het PiusX-college. Investeren in stenen is dus eigenlijk investeren in mensen!

Zorg en welzijn

Ook in het dorp Bladel staan we voor de opgave om advies, ondersteuning, begeleiding en zorg te organiseren voor mensen die dat nodig hebben om mee te kunnen (blijven) doen. Veel is er al goed geregeld. Maar met de nieuwe taken die naar de gemeente komen (en minder geld) zal PRO5 zich er voor inzetten dat er niemand buiten de boot valt. Voorzieningen die geworteld zijn in ons dorp en een bijdrage leveren aan deze doelstelling – zoals het dienstencentrum, Stichting Kompas, De Boei, De Hoeksteen – zal PRO5 blijvend ondersteunen. We zullen slimme verbindingen en samenwerking aanmoedigen en steeds op zoek gaan naar vernieuwing. Sociale wijkteams en een dorps- of wijkondersteuner kunnen hierbij bijdragen aan de wens van veel inwoners om zorg en ondersteuning dichtbij huis te hebben, in de vorm van een vertrouwd gezicht.

Geuroverlast Intensieve Veehouderijen

PRO5 wil in (de kern) Bladel maximale bescherming die de gemeente kan bieden tegen geuroverlast door intensieve veehouderijen. Het aanscherpen van de norm gebeurt in de geurverordening (Max 0,1 odeurunits) Vooral in Veilig Oord en de Biezen is dit van belang.

Wonen

Voor de komende jaren - met de invulling van Biezen noord (huur/starters) en vrijkomende locatie Kempenland (huur/ouderen) - zijn er voldoende mogelijkheden voor woningbouw. Wel blijvende aandacht voor levensloopbestendig bouwen.
Bij nieuwbouw ligt de nadruk op goedkope huur- en koopwoningen en zorgwoningen voor ouderen.

Herontwikkeling oude praktijkschool tot centrum van duurzaamheid: werken, leren, genieten:
Pro5 ziet in de oude praktijkschool een unieke kans voor een bundeling van functies. Bijvoorbeeld een kringloopwinkel, kleinschalige bedrijvigheid, startende ondernemers, een plek voor een energiecoöperatie en natuur- en milieueducatie.
Een kringloopwinkel is bij uitstek een plek waar de verschillende aspecten van duurzaamheid samenkomen:

  • Voor weinig geld kunnen hier prima spullen gekocht worden
  • Er worden arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
  • Er worden leer / stage plekken gecreëerd voor bijvoorbeeld leerlingen van de praktijkschool
  • Minder afvalproductie door hergebruik, dus milieuwinst

PRO5 vindt dat de gemeente zich moet inzetten om een Kringloopwinkel mogelijk te maken (door een financiële bijdrage gekoppeld aan besparing afvalkosten, door het faciliteren van ruimte)
PRO5 ziet een (regie)rol voor de gemeente bij het tot stand komen van samenwerking tussen diverse partijen. In de ruimtes van de oude praktijkschool kunnen startende ondernemers een kans krijgen en geven we kleinschalige bedrijvigheid een kans.
Nieuwe mogelijkheden voor Natuur en Milieu Educatie komen hier tot stand in samenwerking met scholen, vrijwilligers, verenigingen en de gemeente. Een biodiversiteitteam kan hier onderdeel vanuit maken.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart