pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

Zorgen over bezuinigingen

Veel mensen vragen zich af wat de gevolgen van de nieuwe bezuinigingen in de zorg zijn. Blijft de zorgboerderij nog wel bestaan? Krijgt mijn autistische kind straks nog wel de begeleiding die nodig is? Van wie krijg ik straks zorg? Waar kan ik terecht met dementie? Het zijn onzekere tijden en dat is des te meer reden om ervoor te zorgen dat er echte sociale (en solidaire!) keuzes gemaakt worden. De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en begeleiding / ondersteuning van mensen die zonder dat niet goed mee kunnen doen.
Niemand zit te wachten op ingewikkeld gedoe als het niet goed met je gaat, als je eenzaam bent, geen geld hebt, of korte of langere tijd hulp nodig hebt. Dan wil je dat er geluisterd wordt en dat iemand je vertelt waar je terecht kunt. PRO5 wil dat er goed geluisterd wordt naar mensen, dat professionals goed samenwerken, dat de gemeente garant staat voor kwaliteit, en dat goed werkende hulp en ondersteuning blijft bestaan.
Om de kwaliteit en de rechtszekerheid van de zorg voor de burgers te garanderen is de indicatiestelling van enorme betekenis. Om die reden moet die indicatiestelling ook gebeuren door een onafhankelijke persoon of instantie.

Jeugdzorg

Voor de jeugd(zorg) betekent dit dat het nodig is om nog meer dan nu, dichtbij huis of op school de ondersteuning te krijgen die passend is. Zo min mogelijk bureaucratie, wachtlijsten, wisselingen en verschillende hulpverleners. Het is voor niemand fijn om vaak hetzelfde verhaal te moeten vertellen, of steeds een ander gezicht te zien. De hulp is eenvoudig als dat kan, en zo snel mogelijk specialistisch als het moet. Uiteraard altijd door professionals met een diploma. De jeugdzorg waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt, moet goed aansluiten bij het 'passende onderwijs' waar de scholen verantwoordelijk voor zijn. Het is goed als verenigingen ook weten hoe ze gepast moeten omgaan met kinderen die buiten de boot dreigen te vallen. De gemeente heeft daarbij een ondersteunende rol .

Begeleiding, vrijwilligers en mantelzorgers

Begeleiding van thuiswonende mensen wordt ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat kan gaan om individuele ondersteuning, maar ook in een groep, zoals de zorgboerderij of dagbesteding voor mensen met een beperking.
We hebben een aantal zeer waardevolle (professionele en vrijwillige) zorg en welzijnsvoorzieningen in onze gemeente die mogelijk bedreigd worden in hun voortbestaan. PRO5 zet zich in voor het behoud van die voorzieningen. Hier kunnen mensen terecht die een steuntje in de rug nodig hebben, op zoek zijn naar een maatje of een leuke activiteit, of die gewoon nergens anders terecht kunnen. Niemand hoeft buiten de boot te vallen.
Mantelzorgers verdienen grote waardering en steun om het vol te kunnen houden. Vrijwilligers op het gebied van zorg & welzijn hebben recht op professionele ondersteuning en scholing waar nodig. We kunnen niet zonder hen, dus we zijn zuinig op ze!

Armoede

PRO5 zet zich in voor een stevig armoedebeleid: niemand mag door armoede buiten de samenleving vallen, zeker kinderen niet. Wij zetten ons in voor goed werkende schuldhulpverlening en blijvende ondersteuning aan de Voedselbank, stichting Leergeld en stichting het Kompas. Wij vinden dat de gemeente maximaal gebruik moet maken van de ruimte die de wet ons biedt om bijzondere bijstand in te zetten waar dat nodig is.
De voedselbank is een voorziening die PRO5 wil blijven ondersteunen. Wel zijn er vormen denkbaar waarin mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, de producten niet alleen komen afhalen, maar ook zelf met anderen produceren. Deze ontwikkeling willen wij graag op gang gebracht zien.

Ervaringen van gebruikers

PRO5 vindt het belangrijk dat bij het vormgeven van zorg en welzijn, gebruikers zowel vooraf als achteraf (evaluatie) betrokken worden. Die ervaringen zeggen ons namelijk veel over hoe goed we er in slagen om echt aan te sluiten bij vragen en behoeften van mensen.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart