pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

(Passend) Onderwijs

De invoering van passend onderwijs moet wat PRO5 betreft gebeuren in nauwe samenhang met zorg voor jeugd, omdat het hier voor een groot deel om dezelfde kinderen gaat. Een prima afstemming en samenwerking met scholen is dus van groot belang.
De gemeente richt zich op zo vroeg mogelijke signalering, en dat in samenwerking met ouders, jongere, school en zorgorganisaties, de problemen zo snel mogelijk opgepakt worden.
PRO5 zou graag zien dat onze school voor speciaal basisonderwijs De Piramide een kenniscentrum wordt voor passend onderwijs in de Kempen. Vanuit dit kenniscentrum kunnen scholen worden ondersteund om kinderen langer op de eigen basisschool op te vangen. Leerkrachten kunnen vanuit dit kenniscentrum worden bij- en nageschoold. Tevens zou in samenwerking met PiusX-College ook bekeken kunnen worden of meer leerlingen in Bladel kunnen worden opgevangen in het voortgezet onderwijs.
Dit alles kan er ook voor zorgen dat geld wat nu wordt ingezet om kinderen door de hele provincie te vervoeren naar speciale scholen, ingezet wordt om kinderen op hun eigen school beter te kunnen begeleiden.

Samen met PiusX-College wordt gezocht naar mogelijkheden om de Maatschappelijke Stages voort te kunnen zetten.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart