pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

Werken en ondernemen

Werk is belangrijk. Het betekent heel veel voor mensen: inkomen en koopkracht, onafhankelijkheid en zelfstandigheid, ontwikkeling, sociale netwerken, en eigenwaarde. De gemeente bevordert de werkgelegenheid en zet zich in voor mensen die door een arbeidsbeperking minder makkelijk aan werk komen. Bladel is een ondernemende gemeente. PRO5 staat positief ten opzichte van ondernemen als dat ondernemen werkgelegenheid en maatschappelijke waarde creëert en oog heeft voor mens en milieu, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen is. De WVK is een krachtige organisatie. De sociale werkvoorziening komt door de Haagse bezuinigingen en de intrede van de participatiewet (1-1-2015) onder druk te staan. Minder mensen met een beperking zullen in aanmerking komen voor een beschutte werkplek bij de WVK. Een grote groep mensen dreigt daardoor tussen de wal en het schip te vallen omdat zij niet op een ‘normale’ werkplek terecht kunnen. PRO5 vindt het belangrijk dat de kennis, ervaring en kwaliteiten die bij de WVK aanwezig zijn, ingezet worden voor deze groep mensen. De gemeente maakt dit financieel mogelijk. Ook voor de huidige werknemers van de WVK moet geïnvesteerd worden in scholing en begeleiding zodat de kansen op een werkplek buiten de WVK vergroot worden. Leer- werktrajecten zijn een krachtig middel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Met werkgevers(organisaties) en scholen voor middelbaar onderwijs moeten voortdurend nieuwe, op de vraag afgestemde, trajecten worden ingezet En goede werkgeversdienstverlening is noodzakelijk om mensen snel naar werk te begeleiden. Behalve afspraken over passende werkplekken biedt de gemeente ook passende ondersteuning. Regionale samenwerking is hierbij noodzakelijk. De gemeente geeft het goede voorbeeld met betrekking tot stageplekken, leerwerkplekken en Social Return. Social Return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbesteding verplicht gesteld. PRO5 zal samen ondernemers in gesprek gaan om te bezien of we binnen onze uitgangspunten het ondernemers klimaat in de gemeente kunnen verbeteren. Bij gemeentelijke opdrachten zal de gemeente voor lokale ondernemers kiezen, voor zover regelgeving dat toelaat.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart