pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

Woningen bouwen naar behoefte

Eerlijke kansen voor iedereen en een gezonde doorstroming. Starters, senioren, mensen met een laag inkomen en mensen met een beperking willen allemaal prettig wonen. Zoveel mogelijk eigen regie met betrekking tot bouwen en wonen. Gemeente neemt verantwoordelijkheid op het gebied van betaalbaarheid (aandacht voor goedkope huurwoningen), toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.

Een veilige gemeente

In eerste instantie is een gemeente veilig als de inwoners er met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast is het van belang dat de inwoners zien dat de gemeente hen serieus neemt en naar ze luistert. Dit alles is opgenomen in het programma van PRO5.
Veiligheid kent echter ook een andere kant; namelijk die van handhaving. Zowel vanuit de politie als vanuit de gemeente. PRO5 vindt dat de gemeente(raad) meer invloed moet claimen over het optreden van politie en justitie in Bladel. Met de komst van de landelijke politie is dat nog belangrijker geworden.
Ook de handhavingstaak van de gemeente moet scherper. Aan de ene kant maatwerk leveren aan burgers, veel aandacht voor preventie en minder regels. Aan de andere kant moeten de inwoners kunnen rekenen op het handhaven van datgene wat is afgesproken. Vooral op het terrein van gezondheid en ruimtelijke ordening kan de handhaving scherper en sneller.
Een aspect van veiligheid (en gezondheid) is ook de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Pro5 is van mening dat de grenzen van de ervaren overlast zijn bereikt. Het is daarom noodzakelijk dat de Kempengemeenten zorgen dat zij betrokken blijven bij evaluaties en besluitvorming.

Met dit PROgramma gaan we de verkiezingen in. Reacties zijn altijd van harte welkom. Daar staan we voor open. Niet alleen rond de verkiezingen maar het hele jaar door. U bent van harte onze openbare bijeenkomsten bij te wonen. In de lokale pers en via deze website zullen wij de inwoners op de hoogte houden van onze activiteiten. We willen een zo sterk mogelijke sociale, solidaire, duurzame vuist maken in onze 5 dorpen. Wij hopen dat ons nieuwe geluid steun krijgt, nu en tijdens de komende 4 jaar.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart