pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

GEZONDHEID OP EEN! Concrete maatregelen nodig voor een gezonde veehouderij en een gezonde leefomgeving.

Wat bedoelen we hiermee:

Gezondheid op één. Het moet. Het kan.

Dat was de titel van de bijeenkomst over intensieve veehouderij die op 6 mei 2017 georganiseerd werd door PRO5. Later die maand stemde een meerderheid in met het voorstel van PRO5 om de gezondheidsrisico’s die een relatie hebben met veehouderijen, zo veel mogelijk te beperken. Er is een grens getrokken op het huidige niveau van het aantal dieren waar een vergunning voor nodig is. Vergunningen voor mestverwerkers worden voorlopig niet in behandeling genomen omdat de risico’s niet voldoende in beeld zijn.

We zijn er nog lang niet!

Er is nog een lange weg te gaan als we de doodlopende weg die de intensieve veehouderij is ingeslagen willen ombuigen naar (of vervangen door) een gezonde kleinschalige manier van voedsel produceren. Veel wet en regelgeving komt uit Brussel, Den Haag en Den Bosch, maar PRO5 gaat er alles aan doen om op gemeentelijk niveau zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om het tij te keren.

Het huidige systeem is failliet! Het veroorzaakt gezondheidsproblemen, is schadelijk voor het milieu, en zorgt voor stank en overlast. Met wat nieuwe technieken, meer vee en fabrieken om de enorme hoeveelheid mest weg te werken komen we er niet. Deze negatieve spiraal heeft gezorgd voor een afname van maatschappelijk draagvlak. Het roer moet echt om, naar kleinschalige en biologische bedrijven. Een (financieel) gezond alternatief voor boeren, dus met minder of geen negatieve effecten voor de omgeving of voor dierenwelzijn.

PRO5 verschilt van andere (traditionele) politieke partijen in de maatregelen die wij denken dat nodig zijn als het gaat om de transitie in de veehouderij. Dat komt omdat wij geen heil zien in symptoombestrijding maar het probleem bij de kern willen aanpakken.

Naar een omgeving waar men elkaar niet overbelast

Er is lef en politieke durf nodig om het anders aan te pakken. Het is namelijk een complexe problematiek met veel tegenstrijdige belangen. De gemeente moet daarover in gesprek gaan met ondernemers. Welk toekomstperspectief zien boeren zelf, waar willen ze naar toe? Kunnen boeren onderling iets voor elkaar betekenen? PRO5 ziet bijvoorbeeld kansen met betrekking tot natuurontwikkeling en herbestemming van gronden rondom stoppende bedrijven.

In de tussentijd blijft het noodzaak om de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof aan banden te leggen. Voor bedrijven die dicht bij dorpskernen liggen is er een nog grotere noodzaak om te stoppen of te verplaatsen. De controle op vervuilende bedrijven moet aangescherpt worden om te zien of zij zich aan de regels houden. Bij constateren van overtreding van wet en regelgeving of voorwaarden van de vergunningverlening, zijn sancties het resultaat.

Uiteraard richt PRO5 zich ook op verkeer en bedrijventerreinen als het gaat om het behoud van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving. Extra investeren in handhaving is belangrijk om ervoor te zorgen dat milieuovertreding ook daadwerkelijk aangepakt worden. PRO5 vindt het belangrijk dat we milieu- en gezondheidseffecten niet alleen berekenen maar ook meten, zodat er een realistisch beeld ontstaat.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart