pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

PRO Hapert

Centrumontwikkeling

Voor PRO5 is het belangrijk om constant te investeren in de leefbaarheid van onze kernen. We leggen de focus op het investeren in mensen, vooral door het mogelijk maken van ontmoetingen. Dat heeft de afgelopen jaren geleidt tot goede multifunctionele accommodaties (MFA) in Netersel, Casteren en Hoogeloon. In Bladel werd de nieuwbouw van “De Toermalijn”, een nieuwe sporthal, vernieuwde marktpleinen en plannen voor de renovatie van Den Herd gerealiseerd.

Nu is het de beurt aan Hapert! Een ontwikkeling van het centrum die voorziet in nieuwbouw voor “Den Tref” (50 jaar oud), nieuwbouw voor “Het Palet” de enige basisschool in het dorp, die in deels verouderde gebouwen zit, uitbreiding van “de Kloostertuin” en een eigentijds onderdak voor “Bibliotheek De Kempen”, “Kinderopvang” en de  “Peuterspeelzaal”. Dit alles in de vorm van een nieuwe MFA, die ontmoeting stimuleert en dubbel gebruik van ruimten mogelijk maakt. Aangezien dit gecombineerd wordt met inpassing van de sporthal en behoud van het kerkgebouw is er sprake van een complete centrum ontwikkeling voor Hapert. Een centrum dat aantrekkelijk is voor de inwoners met zowel een groene openbare ruimte als toekomstbestendige verblijffuncties voor jong en oud.

Dat mag van PRO5 dus ook wat kosten, sterker nog, we hebben gezien bij investeringen in de andere dorpen dat het veel geld kost. Natuurlijk zullen we de kwaliteit van maatschappelijke meerwaarde tegen het geldbedrag afwegen. Voor PRO5 geeft altijd de leefbaarheid en het investeren in mensen de doorslag. Concreet betekent dit, dat we de komende 4 jaar fors gaan investeren in het centrum van Hapert. We nemen in 2018 een definitief besluit over de exacte invulling en uitvoering van deze centrumontwikkeling. 

Aandacht voor mensen, zorg, welzijn, ondersteuning.

Mensen willen zich thuis voelen in Hapert. Pas dan zetten ze zich in voor het dorp en kunnen ze er met plezier blijven wonen. PRO5 wil in mensen investeren in de overtuiging dat zij samen heel veel kunnen bereiken als de gemeente hen serieus neemt en ondersteunt in hun activiteiten. Wij willen burgerinitiatieven uitlokken en steunen. Dat kan vanuit het GBOH maar net zo goed vanuit verenigingen, buurten of groepjes inwoners. Samen met De Kloostertuin willen we bijvoorbeeld zorg zo dicht mogelijk bij mensen uitvoeren.

Ook in Hapert speelt het verenigingsleven een cruciale rol. De betekenis hiervan is groot, voor jong en oud. PRO5 is zich zeer bewust van de kracht die hiervan uitgaat voor de totale gemeenschap. De gemeente moet haar rol van faciliteren en ondersteunen serieus blijven nemen om dit in stand te houden en te versterken.

Wonen

Lange tijd waren er in Hapert weinig kansen voor de bouw van nieuwe woningen. De laatste jaren is hier wel een inhaalslag gepleegd, met o.a. de projecten Wijerspark en Ganzeakker. Aandachtspunt blijft dat de mogelijkheden voor jonge bewoners beperkt zijn. Ook hier, net als in Bladel en andere dorpen in de regio, doet zich het tekort aan huurwoningen met een lage huur gelden. De Kempische gemeenten moeten zich over dit probleem buigen. We roepen daarnaast jonge Hapertenaren op om samen aan plannen te werken voor collectieve woningbouwprojecten. Ook hier liggen kansen die we als PRO5 willen pakken.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart