pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

Zorg, ondersteuning & ontmoeting: goed en betaalbaar geregeld, dicht bij huis, samen met inwoners georganiseerd.

Wat bedoelen we hiermee:

Voor mensen die zonder hulp of ondersteuning niet (goed) mee kunnen doen, moet het goed geregeld zijn. Dat kan gaan over zorg, werk of onderwijs. Wat belangrijk is, is nabijheid, zowel in ondersteuning als communicatie. De nieuwe taken (“decentralisaties”) hebben de gemeenten en inwoners veel kansen gegeven die nog niet altijd gegrepen worden. Daar waar wel kansen gegrepen worden, ontstaan vaak mooie en vernieuwende initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn het Praktijkhuis in Bladel, het collectieve nieuwbouwproject project in Netersel, de Goei Kamer in Casteren, Zorgcoöperatie in Hoogeloon, Dienstencentrum in Hapert.

PRO5 staat voor kleinschaligheid en focus op een manier van organiseren en ontwikkelen die past bij de mensen in de dorpen, dóór mensen in die dorpen. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, wonen en inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor het bewaken van de balans tussen solidariteit en maatwerk en communiceert daar helder over. PRO5 gaat de verkokering van bureaucratie in de gemeentelijke systemen zoveel mogelijk tegen. Belangrijk is de voortdurende aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers: hun betrokkenheid, hun mogelijkheden, grenzen en passende ondersteuning. Hier moet de gemeente de komende jaren extra in investeren.

PRO5 zet zich in voor een stevig armoedebeleid: niemand mag door armoede buiten de samenleving vallen, zeker kinderen niet. Wij zetten ons in voor goede schuldhulpverlening en blijvende ondersteuning aan de Voedselbank, stichting Leergeld en stichting het Kompas. Wij vinden dat de gemeente maximaal gebruik moet maken van de ruimte die de wet ons biedt om bijzondere bijstand in te zetten als dat nodig is.
Bij zorg en ondersteuning is de behoefte hieraan leidend en het systeem faciliteert dit.

In het kader van werkgelegenheid vindt PRO5 het belangrijk dat er nauw contact en samenwerking is met ondernemers. Bij de hervormingen van de WVK staat het behoud van kwaliteit voorop, het is daarom belangrijk dat het geld beschikbaar blijft voor participatie. De WVK is van gemeenten en blijft dat in principe wat PRO5 betreft.

Ervaringen van gebruikers

PRO5 vindt het belangrijk dat bij het vormgeven van zorg en welzijn, gebruikers zowel vooraf als achteraf middels een evaluatie worden betrokken. Die ervaringen zeggen ons namelijk veel over hoe goed we erin slagen om echt aan te sluiten bij vragen en behoeften van mensen.

De behoefte die er is om voor ouderen bewegingsfaciliteiten te realiseren bij steunpunten is bijvoorbeeld een duidelijk signaal dat PRO5 op zal pakken. Door zorg en voorzieningen dichtbij diegene te realiseren die er gebruik van maken, houdt PRO5 grip op de wensen en mogelijkheden.

Dementie

In 2012 is onze gemeente koploper geworden op het gebied van dementievriendelijke gemeenschappen. PRO5-wethouder Joan Veldhuizen zette zich daar jarenlang voor in (www.bladel.nl/dementie). Wij willen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang en zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in onze gemeente. Daarom zetten wij ons blijvend in voor een dementievriendelijke gemeenschap. Het is belangrijk om koploper te zijn, omdat het ons scherp houdt op nieuwe ontwikkelingen die we kunnen benutten. Bovendien delen wij graag onze kennis met anderen, want dementie houdt niet op bij de gemeentegrens.

Jongeren
Jongeren ontwikkelen zich in hoog tempo, hypes, trends en nieuwe media staan centraal. Dat maakt het lastig om jongeren te verleiden tot politieke uitspraken of formele betrokkenheid,. PRO5 richt zich daar dus niet alleen op. Wij willen dromen vangen en enthousiasme voor eigen initiatieven prikkelen. De ‘wij zijn ook jong geweest gedachte’ moet van tafel! Wat leeft er nu? Wie heeft er goede ideeën? Welke mogelijkheden geven jongeren de kans om zich te ontwikkelen?

PRO5 laat de jeugd aan het woord door een jongerenbudget per dorp beschikbaar te stellen waarbij jongeren ideeën met draagvlak, die ze ook zelf mee willen uitvoeren, kunnen indienen.
Ook willen we dat de gemeente haar oor op verschillende manieren te luister legt, zowel door eigentijds gebruik van media en internet als het fysiek in gesprek gaan. Bijvoorbeeld op scholen over relevante onderwerpen. Denk aan kamperen bij de boer, sportvoorzieningen, bouwen van carnavalswagens en alcoholgebruik. Een levendig voorbeeld van een geschikte gesprekspartner is de Junior dorpsraad in Casteren, daarnaast kijken we ook verder dan de georganiseerde overlegstructuren.

Ontmoetingsplekken

In alle dorpen zijn ontmoetingsplekken onmisbaar, zowel binnen als buiten. Waarom? Omdat daar gespeeld, geleerd, gezorgd, geflirt, gebiljart, gesport, gezongen, gedanst, muziek gemaakt, gegeten en gedronken wordt. En nog veel meer! Wij zetten ons in voor het behoud van voorzieningen zoals gemeenschapshuizen, steunpunten, bibliotheek, sportvelden en scholen omdat ontmoetingen tussen mensen bij ons voorop staat.

Jong en oud verbinden

PRO5 vindt het belangrijk om jong en oud met elkaar te verbinden, niet alleen met het oog op de toekomst (vergrijzing) maar ook om van elkaar te leren of voor elkaar te zorgen. PRO5 juicht daarom samenwerkingsverbanden tussen hulpverleners en seniorenorganisaties toe. Zo wordt op een eigentijdse manier gewerkt aan een compleet welzijnsaanbod.

Sport, cultuur en leren

Sport, cultuur en onderwijs vinden wij van onschatbare waarde! Sporten in teamverband versterkt de sociale band in een dorp. Het leert jongeren om met elkaar samen te werken,  en door het waardevolle vrijwilligerswerk ondersteunen dorpsgenoten elkaar.. Leren doe je overal, dus niet alleen in de klas. Boeiende exposities over archeologie, avontuurlijke bospaden, kunstroutes, mooie muziek, spetterende evenementen, toneelstukken. PRO5 ondersteunt die diversiteit aan creatieve uitingen die leerzaam en leuk zijn. Er zijn veel mooie verbindingen te maken, zoals jong en oud, cultuur en zorg, onderwijs en milieu/natuur. Een mooi voorbeeld was de expositie in de hal van het gemeentehuis van leerlingen van het PiusX-college over inwoners met dementie (download hier het boekje).

Statushouders

PRO5 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de crisisnoodopvang van mensen die op de vlucht waren gegaan voor oorlog en geweld. Wij zijn er trots op dat de opvang in onze gemeente positief is verlopen. Wij vinden het belangrijk dat mensen die gevlucht zijn en nu hun leven weer aan het opbouwen zijn in onze gemeente, alle steun en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de mensen in de directe omgeving aan deze nieuwkomers. Zodat zij zonder angst en vanuit goed vertrouwen worden opgenomen in de gemeenschap.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart