pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

Duurzaamheid op alle terreinen

Wat bedoelen we hiermee:

Voor PRO5 is duurzaamheid vanzelfsprekend, op alle terreinen. Dat houdt in dat wij het belangrijk vinden om aan te sluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.  Dat betekent bijvoorbeeld dat wij voorstander zijn van een circulaire economie waarbij we werken volgens een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Zo beperken we de milieugebruiksruimte.

Duurzaamheid op het gebied van zorg, welzijn en werk betekent onder andere dat korte termijn oplossingen plaats maken voor lange termijn (preventieve) investeringen en het verbinden van mensen en organisaties. Maar ook bijvoorbeeld het in staat stellen van mensen om een leven lang te kunnen leren.

Met betrekking tot woningbouw en bedrijventerreinen is duurzaamheid meer dan energiebesparing. Het gaat ook over gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers. Maar ook over duurzaam slopen en verantwoord watergebruik.

Duurzaamheid in het verkeer komt tot uiting door een investering in goed een veilige fietsroutes en waar nodig vervoer op maat. De gemeente, burgers en de bedrijven zijn ieder verantwoordelijk voor het verstandig omgaan met mobiliteit en het beperken van autoverkeer. Bijvoorbeeld door vaker de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken, door vervoersmanagement bij bedrijven, carpooling, etc. Meer asfalt is niet de oplossing. We hebben oog voor de toegankelijkheid van de infrastructuur voor alle doelgroepen. Denk aan ruimte voor rollators en scootmobielen,  maar ook laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s.

Openbaar vervoer schiet te kort in de Kempen. PRO5 is voorstander van een snelle en schone verbinding tussen Bladel en Eindhoven, Tilburg en Antwerpen. Hier hebben studenten, ondernemers, inwoners van de Kempen en toeristen baat bij. Wij willen dat onderzocht wordt op welke manier dit gerealiseerd kan worden.

Snel internet kan een enorme bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een dorp. Zeker in relatie met zorg liggen er talloze handige toepassingsmogelijkheden die het mogelijk maken dat mensen langer en fijner thuis kunnen blijven wonen. Zoals gas, water en elektra zou dit een nutsvoorziening moeten zijn. Het liefst voor en door inwoners, in coöperatieve vorm, goedkoop en zonder winst voor commerciële bedrijven. Ook in het buitengebied!

Groene ruimte en natuur is van groot belang volgens PRO5. Wij zijn voor het behoud van het huidige groen en waar mogelijk voor het teruggeven van bijvoorbeeld vrijkomende agrarische gronden aan de natuur. De gemeente investeert in de bevordering van de biodiversiteit.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart