pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

Wat betekent dat nu voor onze dorpen?

PRO Netersel

Het is goed wonen in Netersel en dat willen we graag zo houden! Het dorp biedt een groene omgeving waar men elkaar kent en gewend is om met elkaar dingen op te pakken en te realiseren.

Alle randvoorwaarden in het dorp zijn goed  geregeld. De infrastructuur, waaronder ook de vele fiets- en voetpaden,  zijn van prima kwaliteit.

PRO5 zou naast de Dorpsraad graag direct in gesprek blijven met de inwoners, zodat de politiek dichter bij de mensen staat.  We vinden het bijzonder belangrijk om op de hoogte te blijven van wat mensen in hun leefomgeving voor ontwikkelingen zien en zelf graag willen. 

Ontmoetingsplekken

De ontmoetingsplekken in Netersel zijn op de toekomst voorbereid.  De gemoderniseerde Lambertusschool, de nieuwe activiteitenschuur de Muilerij,  sportpark de Groesbocht met haar nieuwe kleedlokalen, het nieuwe gildehuis, de boulodrome van De Soepele Pols en het gemeenschapshuis de Poel voldoen aan de eisen van de Neterselse gemeenschap.  Samen met de St. Brigidakerk en de (horeca)ondernemers zijn deze plekken onmisbaar. Dit is waar de inwoners van Netersel elkaar tegenkomen! Deze voorzieningen staan wat ons betreft niet ter discussie en moeten in ontwikkeling blijven. Hier worden talenten ingezet bij verenigingen, vinden culturele uitspattingen plaats, ontmoeten jong en oud elkaar.

Belangrijk is dat in de kleine kernen sportverenigingen behouden blijven. Voor de Lambertusschool zijn er voldoende leerlingen zodat de school als voorziening in stand blijft. In combinatie met de geplande woningbouw moet dit lukken.  Neterselnaren maken gebruik van  de 'hoofdbibliotheek' in Bladel maar kunnen hun leesvaardigheid en leesplezier ook prikkelen door de wisselende boekenkast in de Poel die door inwoners wordt beheerd.  De kermis in Netersel is ‘op zijn retour’, PRO5 ziet een taak voor de gemeente om deze ontwikkeling te keren en dit ‘dorpse ontmoetingsmoment’ een impuls te geven.

Zorg en ondersteuning dicht bij

Het is fijn om in je eigen dorp oud te kunnen worden, en mooi als je met een beperking toch gewoon mee kan blijven doen. We zijn trots op de activiteiten van Buurthulp Netersel die voor alle inwoners van het dorp voorzien in laagdrempelige activiteiten en ondersteuning.  Zo blijft de ondersteuning vertrouwd, dicht bij, en niet ingewikkelder dan nodig.

Gezonde omgeving

Gezondheid en leefbaarheid gaan goed samen.  Het groene karakter van Netersel moet evenals de andere kernen de maximale bescherming krijgen die de gemeente kan bieden tegen de overlast en risico’s en  van intensieve veehouderijen. Gezonde en milieuvriendelijke agrarische activiteiten kunnen op onze steun rekenen.

Woningbouw

We zien dat de woningbouwdoelen die PRO5 in 2014 voorstelde zijn gerealiseerd. Er worden door de gemeente gefaciliteerde starterswoningen gerealiseerd en er zijn een aantal huurwoningen gepland in latere fase van inbreiding. De bestaande werkgroep Wonen van de Dorpsraad zal  intensief met de gemeente kunnen blijven samenwerken.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart