pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

PRO Casteren

Casteren is een dorp met ruim duizend inwoners: Zeer compact, met een groot groen buitengebied. De sterke onderlinge verbondenheid binnen het dorp komt naar voren in verenigingen, carnavalsgroepen, dorpsraad, buurtpreventie, de sociale en zorg activiteiten binnen MFA Den Aord (Goei Kaomer, Aordetig eten, Informatiepunt Zorg en het Platform welzijn & zorg enz.). Dit geldt ook voor de jeugddorpsraad en natuurlijk het (bijna) gemeentebreedte vervoer via ‘hèt’ busje van het Casters Vervoer. Iedereen krijgt ook zijn of haar plek op de eigen website www.casteren.net die door vrijwilligers actueel en interessant wordt gehouden. Dit alles kwam dit jaar ook nog eens samen op het kampeerterrein van ‘Hul Caastere kampeert’. Dit was een groot sociaal evenement waar de deelnemers zich op een steenworp afstand van hun eigen huis echt op vakantie waanden en waar het ontmoeten centraal stond.

Gastvrij

Dat Casteren gastvrij is bewijst ook de opvang en begeleiding van een groot gezin van Syrische statushouders. Zij zijn vanuit de gemeenschap en dorpsraad, op een warme manier welkom geheten en werden vaak spontaan ondersteund om een goede start te kunnen maken. Een hecht dorp kan zich dus nog meer onderscheiden door ook buitenstaanders zich thuis te laten voelen. Het succesvolle startersproject aan de Durkijk zorgt ook nog steeds voor de nodige nieuwe aanwas en met de bouw aan de Vurste Putten wordt er ook weer ruimte voor doorstroom gecreëerd.

Proactief

Is Casteren dan al helemaal af? Nee, het dorp is altijd proactief op zoek naar verbetering en neemt graag zelf het heft in handen. Zo is Casteren nu al bezig met een toekomstvisie voor 2030. Een blik vooruit waar de handen inéén geslagen worden en iedereen aangespoord wordt mee te denken. PRO5 vindt dit een fantastische manier van burgerparticipatie die vanuit het drop zelf komt. Zo vinden wij het bouwprincipe via CPO (zoals Durkijk) nog steeds van grote waarde. We zien nu dat ontwikkelaars de markt weer overnemen maar wij zouden graag zien en het volledig ondersteunen als de burger zelf weer achter de tekentafel gaat kruipen.

Leefomgeving

Vanuit de dorpskern ben je zo in het omliggende groen. Binnen het dorp is het in de loop van de jaren wel meer versteend geraakt. PRO5 wil groen zoveel mogelijk weer dichter in de woonkern terug laten komen en bouwplannen in een veel eerder stadium toetsen aan ‘groene’ criteria. De gronden bij den Tip en op de plaats van de oude basisschool zullen dus ook met deze insteek her ontwikkelt dienen te worden. Voldoende speelgelegenheid voor alle leeftijden moet gewaarborgd zijn en ook het Kinderen Vakantie Werk die nu op een mooie manier gebruik kunnen maken van het terrein van de oude basisschool moet een goede plek kunnen behouden. Op het gebied van handhaven vindt PRO5 de signalen vanuit de burgers van grote waarde. Een goede wisselwerking tussen gemeente en bijvoorbeeld de buurtpreventie moet op orde zijn. PRO5 wil ook aangesproken worden als dit te wensen over dreigt te laten. De gemeente moet dan bereid zijn om ook echt in te grijpen en middelen ter beschikking te stellen.

Toekomst waarborgen

Omdat Casteren vooruit denkt zijn ze ook al bezig met het opwaarderen van de functionaliteit van Sportpark de Smeel. Hoe kan het sportpark nog beter betrokken en gebruikt worden nu het door de bouw aan de Vurste Putten ook steeds dichter bij de woonkern komt te liggen?

Een prijzenswaardig voorbeeld hiervan, is het plan om een multifunctionele bouwschuur op te richten die naast het herbergen van jonge wagenbouwers ook gebruikt kan gaan worden door andere groepen en verenigingen. Deze initiatieven vanuit het dorp krijgen nu vorm en PRO5 wil altijd constructief meedenken met ontmoeting, ontplooiing en respect voor mens, dier en milieu als essentiële kernwaarden meegenomen worden. Ook het bevorderen van fusies tussen verenigingen is al een beproefd concept binnen onze gemeente dat positief uit kan pakken. PRO5 pleit voor een open vizier in het belang van het verenigingsleven en de beoefenaars. De discussie over het eventueel samengaan van gemeentes of het aangaan van gemeentelijke allianties kan op een klein dorp als Casteren het gevoel veroorzaken om er straks niet meer toe te doen. PRO5 wil stellig pleiten dat het omgekeerde ook waar kan zijn. Door de schaalvergroting wordt de inbreng van bijvoorbeeld een dorpsraad op de bevordering van de leefbaarheid in een dorp voor een gemeente nog belangrijker. PRO5 zal de voelsprieten van de kleine kernen altijd serieus nemen en blijven inzetten op maximale samenwerking.

Op economisch gebied kent Casteren betrekkelijk veel zzp’ers. Deze eenmansbedrijven werken ook nog vaak samen om projecten gezamenlijk aan te nemen of te ondersteunen. Meedenken met slimme oplossingen om deze en andere kleinschalige bedrijvigheid bij het dorp en de inwoners te houden kan PRO5’s interesse dragen. Bij het toetsen van plannen vinden wij het minimaliseren van overlast op de leefomgeving en het milieu een onwrikbare voorwaarde. PRO5 wil op het gebied van  verkeersveiligheid de omwonenden nauw betrekken om knelpunten op te lossen. Zij kennen namelijk als geen ander de plek en dagelijkse omstandigheden voor de verkeersdeelnemer.

Vertrouwen

PRO5 vertrouwt nog steeds op de daadkracht van Casteren om hun eigen dorp de moeite waard te houden. Het verleden en heden wijst uit dat het dorp zich niet gauw laat kisten en gaat voor kwaliteit. Wij willen deze mentaliteit van het dorp blijven ondersteunen!

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart