pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

PRO Hoogeloon

Hoogeloon is een dorp met ruim 2200 inwoners. Het is een uitgerekt dorp met veel lintbebouwing, een compact centrum en een groot groen buitengebied. Er zijn 870 huishoudens, waarvan 27% bewoond door eenpersoonshuishoudens, 41% huishoudens met kinderen en 32% huishoudens zonder kinderen. 15% van de bevolking is ouder dan 65 jaar.

Hoogeloon kent een bruisend verenigingsleven. De zorgcoöperatie en het steunpunt zetten zich in voor ouderen en mensen met een beperking op allerlei gebieden.

Wonen is meer…

PRO5 wil de komende jaren prioriteit geven aan het samen met de inwoners zoeken naar nieuwbouwlocaties voor starters- en seniorenwoningen. Gezien de belangstelling vanuit de inwoners van Hoogeloon en de vertragingen rondom projecten blijft bouwen op maat een agendapunt voor PRO5. Wel zullen we naar mogelijkheden moeten zoeken binnen de bebouwde kom. Het buitengebied wil PRO5 groen houden en daar waar mogelijk meer natuur toevoegen ten koste van veehouderij. Toeristisch moet Hoogeloon “beter op de kaart” komen, Hoogeloon is een belangrijke pijler in de historie van de gemeente.

Zorg voor elkaar

Hoogeloon kent een sterke sociale samenhang, toch kan je ook hier eenzaam zijn of problemen voor jezelf houden. Samen met de verenigingen en organisaties als het steunpunt en de zorgcoöperatie wil PRO5 naar wegen zoeken om iedereen onderdeel te maken van de Loonse samenleving. Initiatieven als buurtzorg, samen eten en de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken in het dorp verdienen veel waardering. De gemeentelijke medewerkers op de terreinen welzijn en zorg moeten nog meer naar buiten om lokale initiatieven te ondersteunen en te stimuleren. De eigen initiatieven als Valensplein, Speulwei, Kabouterberg en fietsroute naar sportpark zijn hier goede voorbeelden van.

PRO5 wil zeker in Hoogeloon de mogelijkheden maximaal benutten om (groepen) inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te geven over zorg en hun samenleving.

Groen dorp

Het buitengebied van Hoogeloon kan nog veel mooier en daardoor aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen. PRO5 wil na het IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) een BOP (buitengebied ontwikkelingsplan). Ook nu weer samen met de inwoners. Denk hierbij aan zaken als: pachtgronden omzetten in natuur, herontwikkelen van plekken waar boeren stoppen, glasvezel wat al deels verwezenlijkt is, groen rond bedrijven en nieuwe wandel/fietsroutes. Hoogeloon zou hiermee in de gemeente Bladel maar ook landelijk voorop lopen. Er liggen volop kansen!

Ontmoeten en de kracht van de Loonse inwoners!

Het sportpark “De Roetwijer”, de basisschool “De Vest”, het gemeenschapshuis “D’n Anloop” en steunpunt “D’n Bogerd” zijn onmisbaar voor Hoogeloon. PRO5 wil blijvend investeren in deze ontmoetingsplekken van mensen. Zeker na het verdwijnen van de lokale supermarkt en één van de cafés. Inwoners van Hoogeloon zorgen er immers samen voor dat deze voorzieningen het levende bewijs zijn van de kracht van de lokale samenleving. PRO5 wil de behoeftes van de inwoners centraal stellen en denkt dat het op deze manier nog beter kan! 

De bibliotheek in de basisschool is een goed voorbeeld van samenwerking gemeente en de inwoners.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart