pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

Zorg, welzijn, ondersteuning

Ook in het dorp Bladel moet advies, ondersteuning, begeleiding en zorg goed georganiseerd zijn voor mensen die dat nodig hebben om mee te kunnen (blijven) doen. Veel is er al goed geregeld. De afgelopen jaren heeft PRO5-wethouder Joan Veldhuizen zich ingezet voor plekken waar mensen zonder indicatie terecht kunnen, zoals (ouderen bij) de Goei Plak in Bladel en de indicatievrije inloop bij de zorgboerderij voor mensen met psychiatrische problemen. Het Praktijkhuis is een ander mooi voorbeeld van een vernieuwende en laagdrempelige manier om mensen, die ondersteuning nodig hebben bij werk, de  mogelijkheid te bieden hun competenties te vergroten. PRO5 blijft zich er voor inzetten dat niemand buiten de boot valt. Andere voorzieningen die geworteld zijn in onze gemeente en een bijdrage leveren aan deze doelstelling, kunnen blijven rekenen op de steun van PRO5.

De waarde die de verenigingen voor onze dorpen hebben is niet in geld uit te drukken. De gemeente moet dan ook de ondersteuning (blijven) bieden die nodig is om hun belangrijke werk optimaal te kunnen uitvoeren. We zullen slimme verbindingen en samenwerking aanmoedigen en steeds op zoek gaan naar vernieuwing.

Den Herd

Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet voor een toekomstbestendige Den Herd op de huidige plek. Inmiddels is in kaart gebracht wat er nodig is en is de uitvoering begonnen. Voor PRO5 is Den Herd een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud en voor vele verenigingen en initiatieven in Bladel. Dat moet zo blijven.

Verkeer en vervoer

De Sniederslaan zou wat ons betreft autovrij moeten zijn, om de veiligheid en sfeer van het winkelhart te verhogen. PRO5 is voorstander van een snelle en schone verbinding tussen Bladel en Eindhoven, Tilburg en Antwerpen. De provinciale weg moet opgewaardeerd worden en de bereikbaarheid van de  bedrijven vergroot.

Economie, bedrijvigheid

Bladel is voor de Kempen een belangrijk economisch centrum. Voor PRO5 is het van groot belang dat de gemeente intensieve en constructieve contacten met het bedrijfsleven en de ondernemingsverenigingen onderhoudt. Zij zijn immers belangrijke partners in het bereiken van doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, duurzaamheid, milieu, veiligheid. Ook de economie is constant in beweging. Sommige takken breiden uit, sommigen komen aan de grens van wat nog verantwoord is, andere krimpen juist, en voortdurend ontstaan er nieuwe activiteiten. De gemeente moet positief alert zijn op nieuwe kansen en resoluut ingrijpen waar handhaving nodig is.

Wonen

PRO5 maakt zich zorgen over het tekort aan woningen met een relatief lage huur. De geldende wachttijden geven dit tekort aan. Wij dringen er nadrukkelijk op aan dat de Kempische gemeenten met een plan komen om dit tekort op zo kort mogelijke termijn flink terug te brengen.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart