pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Artikelindex

 

Overzicht van onze keuzes

Omkijken naar elkaar

 • We maken van het Praktijkhuis een Sociaal Station Bladel waarin al het sociale aanbod van de gemeente wordt gevestigd. We denken hierbij aan het Sociaal Huis, een GGZ informatiepunt en een OverKop-Huis voor jongeren. Ook hebben we hier ruimte voor programma’s en activiteiten, bijvoorbeeld om eenzaamheid te bestrijden, nieuwkomers te laten inburgeren en (kinder)kleding te ruilen. 
 • We realiseren een OverKop-Huis waar jongeren op eigen initiatief terecht kunnen voor een luisterend oor en betrouwbare hulp van ervaringsdeskundigen. Zonder een gemeentelijke toewijzing of etiketje. 
 • Het Dementievriendelijk Netwerk in onze gemeente blazen we opnieuw leven in en gaat weer activiteiten organiseren. 
 • We zetten in op een kansrijke start voor alle baby’s in samenwerking met verloskundigen, huisartsen en onderwijs. Voor baby’s in een kwetsbare omgeving hebben we de eerste 1000 dagen extra aandacht. 
 • Afspraken die we maken en regels die gelden worden nageleefd. Zo zorgen we ervoor dat we op een prettige manier kunnen samenleven. Degene die zich hier niet aan houden, spreken we stevig aan op hun verantwoordelijkheid. 

Voor iedereen een woning 

 • We geven vernieuwende woonvormen zoals Tiny Houses of ecowijken een kans. 
 • We maken plaats voor CPO Appartementencomplexen voor starters in Hapert en Bladel op de vrijkomende locaties van den Herd en den Tref. 
 • Met actief grondbeleid stimuleren we de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen en voorkomen we dat grond in handen valt van speculerende beleggers en projectontwikkelaars. 
 • Met de KoopGarant regeling zorgen we ervoor dat nieuw gebouwde koopwoningen niet na een korte periode tegen de hoofdprijs verkocht kunnen worden. 
 • We leggen in de prestatieafspraken met woningcorporaties twee belangrijke punten vast: Meer sociale huurwoningen bouwen dan dat we er afbreken en geld voor vergroening van de tuinen en omgeving van (sociale) huurwoningen.
 • We maken een wethouder verantwoordelijk voor ‘Wonen’, dat vinden we namelijk een grondrecht. Wonen is wat ons betreft meer dan alleen Ruimtelijke Ordening. 
 • We stellen ons als gemeente echt open voor ‘out-of-the-box’ ideeën om de woningnood vlot te trekken. 
 • We willen bij bouwprojecten van meer dan 3 woningen altijd een plan voor groen en bomen. 

Een veilige en groene leefomgeving 

 • Iedere renovatie of aanpassing in de openbare ruimte levert méér groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid op. 
 • We maken van het zwembad en de zwemvijver op de Egyptische Poort gemeentelijk eigendom. 
 • We voeren een subsidie in voor zwemlessen voor minima. 
 • We gaan voor een vrijliggend fietspad, naast de provinciale weg (N284) aan de kant van het dorp. 
 • We geven ieder dorp een digitale snelheidsmeter die naar behoefte kan worden ingezet. 
 • We realiseren op korte termijn een verkeerscirculatieplan voor het dorp Hapert. 
 • We realiseren de Eco-Zone ‘de Groene Ader’ langs de A67. 
 • We maken van de Sniederslaan (van markt tot Blokker) een veilig winkelgebied, zonder doorgaande auto’s. 
 • We blokkeren het doorgaande snelverkeer in de Biezengoren in Casteren en onderzoeken de aansluiting van het gebied op het Natuurpoort netwerk. Een nieuwe permanente, uitgepijlde mountainbikeroute past hier ook bij. 
 • We zien geen noodzaak voor een tweede Kempisch Bedrijven Park. 
 • Gevestigde ondernemers op industrieterreinen dagen we uit om te verduurzamen.

Energie voor een schone toekomst 

 • Afval scheiden geldt voor iedereen! We maken hierover afspraken met ondernemersverenigingen en scholen. 
 • We maken voor iedere woning een gratis energiescan mogelijk. 
 • We belonen deelinitiatieven (gemeenschappelijk gebruik van goederen of diensten) van inwoners. 
 • We behouden de reguliere aanwezigheid van het mobiel scheidingsstation (MSS) voor particulieren per dorp. 
 • We kiezen ervoor dat bomen kappen binnen de bebouwde kom, altijd betekent dat er evenveel bomen binnen dezelfde bebouwde kom worden terug gepland. 
 • We verwachten van ieder plan dat in de openbare ruimte, via de gemeente gerealiseerd wordt, een energie-, klimaat- en biodiversiteit toets. 
 • We bieden met de Waterbank grootverbruikers van water de kans om drinkwater te besparen. 
 • We stellen een agrocoach aan die bedrijven begeleid naar kringlooplandbouw, want minder uitstoot per bedrijf is niet alleen haalbaar door schaalvergroting. 
 • We stimuleren ontwikkeling van agrarische bedrijven naar cyclische landbouw, onder de voorwaarden van een aangetoond goed keurmerk (zoals ‘Beter Leven’ of ‘On the way to planet proof’).

Ontmoeting brengt verbinding 

 •  We bouwen een overdekte ontvangstruimte met sanitaire voorziening bij de Hapertse molen. 
 • We stellen per dorp een integraal plan op voor de toekomstbestendige ontwikkeling van het sportpark. 
 • We stimuleren projecten waarbij kwetsbare mensen, zoals chronisch zieke mensen of mensen met een beperking, in contact worden gebracht met kunst en cultuur. 
 •  We betalen de subsidie op muziek- en dansles op een andere manier uit, zodat een voorschot van ouders niet meer nodig is. 
 • We stellen een extra ‘Kunst-en Cultuurcoach’ aan die zich, naast het programma op scholen, richt op wisselwerking van kunst en cultuur met zorg en welzijn. 
 • We breiden verenigingsondersteuning uit: ‘out-of-the-box’ oplossingen en verbindingen.

Inwoners aan zet 

 • We richten een ideeënmarkt op waar inwoners uit onze gemeente hun ideeën kunnen presenteren. 
 • We betrekken dorpsraden altijd op proces én inhoud als het om inwoner betrokkenheid gaat.. 
 • We gaan in Bladel een Burgerberaad houden, waarbij inwoners samen keuzes kunnen maken. 
 • We maken een wethouder verantwoordelijk voor burgerparticipatie. 
 • We zetten in op meer participatiebanen, zoals in ons gemeentehuis, in onze gemeenschapshuizen en op onze scholen. 
 • We werken toe naar fusie van Kempengemeenten en we helpen dorpsraden bij hun nieuwe taken en uitdagingen. 
 • We willen goede voorbeelden van participatie zoals het Project ‘Groene Long’ voortzetten. 

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart